Mag-type para maghanap

May-akda:

Mamadou Mballo Diallo

Mamadou Mballo Diallo

Regional Monitoring, Evaluation, and Learning Manager, PATH

Si Mamadou Mballo DIALLO ay ang Regional Monitoring, Evaluation, and Learning Manager (MEL) sa Digital Square, isang inisyatiba ng PATH. Sa tungkuling ito, sinusuportahan niya ang ilang proyekto ng Digital Square at nagkoordina ng mga aktibidad sa pagsubaybay, pagsusuri, at pag-aaral sa antas ng rehiyon para sa mga koponan sa Africa na nagsasalita ng Pranses. Si Mballo ay mayroong master's degree sa Pamamahala ng mga Institusyon at Patakaran sa Kalusugan at may higit sa 10 taong karanasan sa pagsubaybay, pagsusuri, at pag-aaral. Pinamahalaan niya ang pagsubaybay, pagsusuri, at pag-aaral para sa John Snow Inc. (JSI) para sa dalawang malalaking proyektong multisectoral ng USAID (USAID/SPRING at USAID Kawoolor) sa Senegal sa nakalipas na anim na taon. Bago ang JSI, nagtrabaho siya sa USAID Health Program 2011-2016, sa community health component kasama si Enda Graf Sahel/EVE sa urban landscape sa Dakar, bilang project officer at monitoring and evaluation manager. Si Mballo ay masigasig sa mga nag-uugnay na kilusan at pagboboluntaryo para sa komunidad.

A group of African men and women sitting down. Photo credit: Neil Freeman for Alliance