Mag-type para maghanap

May-akda:

Meena Arivananthan, MSc

Meena Arivananthan, MSc

Asia Regional Knowledge Management Officer

Si Meena Arivananthan ay ang Asia Regional Knowledge Management Officer sa Knowledge SUCCESS. Nagbibigay siya ng suporta sa pamamahala ng kaalaman sa mga propesyonal sa FP/RH sa rehiyon ng Asia. Kasama sa kanyang karanasan ang pagpapalitan ng kaalaman, pagbuo ng diskarte sa KM at mga komunikasyon sa agham. Isang sertipikadong facilitator ng mga participatory na proseso, siya rin ang pangunahing may-akda ng ilang KM manual kabilang ang Knowledge Exchange Toolkit na binuo ng UNICEF. Si Meena ay mayroong Bachelor of Science in Microbiology at Master's in Molecular Biology mula sa University of Malaya at nakabase sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Illustration of world map with images of a clip board, a stethoscope, and a health card linked to the map.