Mag-type para maghanap

May-akda:

Michelle Yao

Michelle Yao

AYSRH Content Practicum Student, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Michelle Yao (siya) ay isang full-time na mag-aaral ng Master of Bioethics sa Johns Hopkins University. Siya ay mayroong Bachelor of Health Sciences (na may Minor sa English at Cultural Studies) mula sa McMaster University sa Ontario, Canada. Dati siyang nagtrabaho sa mga inisyatiba ng komunidad at pananaliksik na nakasentro sa kalusugan ng bata at kabataan, hustisya sa reproduktibo, rasismo sa kapaligiran, at kamalayan sa kultura sa edukasyon sa kalusugan. Bilang isang practicum student, sinusuportahan niya ang paggawa ng content para sa Knowledge SUCCESS, na may pagtuon sa pagtugon sa paksa ng kalusugang sekswal at reproductive ng kabataan at kabataan.

South African Minister Bathabile Dlamini and her colleague sit at a booth presenting menstrual health education materials at the first ever symposium on Menstrual Health Management in East and Southern Africa in 2018 put on by the Department of Women and the UNFPA. Photo credit: GCIS
A teacher shows students condom use in an educational program to promote awareness of HIV/AIDS. Cambodia. Photo: © Masaru Goto / World Bank
Two people lecturing on a female condom
A man and a women with their shadows behind them
Two Jamaicans standing in front of a wall mural that reads "We are Jamaican". JFLAG Pride, 2020 © JFLAG
Transforming social and cultural norms. Credit: USAID in Africa