Mag-type para maghanap

May-akda:

Dr. Naresh Pratap KC

Dr. Naresh Pratap KC

Administrator, Family Planning Association of Nepal (FPAN)

Si Dr. Naresh Pratap KC ay ang administrator ng Family Planning Association of Nepal (FPAN). Siya ay may higit sa 32 taon ng malawak na karanasan sa serbisyo ng gobyerno sa Nepal, nangunguna sa malaki at kumplikadong mga programa sa pamamagitan ng pagpaplano ng programa, pagpapatupad ng pag-unlad, at pamamahala. Pinamunuan niya ang mga pangunahing pambansang entidad sa ilalim ng Ministri ng Kalusugan at Populasyon na nagsisilbing direktor para sa Family Health Division (FHD), Logistics Management Division (LMD), Management Division, at National Center for AIDS and STD Control (NCASC). Siya ang pinuno ng bansa para sa Expanded Program on Immunization (EPI) at tumulong sa paglunsad ng Measles Campaign 2005, isa sa mga pinakamalaking kaganapan sa pampublikong kalusugan sa Nepal. Nagbigay siya ng makabuluhang pamumuno upang itakda ang pundasyon para sa at itatag ang programa sa kalusugan ng ina ng bansa, ang pinakamahusay na programa sa kalusugan sa Nepal. Sinuportahan niya ang pagbuo ng patakarang partikular sa sakit na may malakas na pagtutulungang teknikal sa pagitan ng mga pambansang NGO at mga organisasyon ng lipunang sibil. Siya ay sumangguni sa WHO sa Indonesia at Sudan; nagtrabaho sa Mjanyana Hospital, Eastern Cape, South Africa; at bilang isang TB Educator para sa Project HOPE, Uzbekistan. Si Dr. Naresh ay may MPH, MD, at Diploma sa Tuberculosis at Epidemiology (DTCE).

raised hands