Mag-type para maghanap

May-akda:

Pooja Kapahi

Pooja Kapahi

Digital Communications and Campaigns, UNI Global Asia & Pacific

Si Pooja ay isang madamdaming aktibistang kabataan na nagtatrabaho upang palakasin ang mga boses ng mga kabataan sa India. Sa kanyang tungkulin bilang senior program officer para sa Momentum Country at Global Leadership program ng USAID, pinangangasiwaan niya ang portfolio ng kabataan ng proyekto sa India. Dati, bilang consultant sa komunikasyon at adbokasiya sa International Growth Center, Jhpiego India, at South Asian Workers Gender Platform, siya ay kasangkot sa pagbibigay ng teknikal na suporta para sa mga programang adbokasiya na pinamumunuan ng kabataan; at paggawa ng mga youth-centric na video, case study, graphics, training materials, at campaign. Sa kanyang nakaraang trabaho kasama ang Restless Development bilang youth power global leader at Women Deliver young leader (2018) ay nag-coordinate siya ng mga sustainable development goals (SDG) na mga kampanya at itinulak ang patakaran ng kabataan at makabuluhang partisipasyon ng kabataan sa pambansa at internasyonal na antas. Noong 2017, inayos niya ang Speak campaign ng CIVICUS na "No Means No, Consent Matters," na nagdulot ng kamalayan sa karahasan na nakabatay sa kasarian at maaga at sapilitang pag-aasawa ng bata. Bilang pagkilala sa kanyang trabaho sa mga lugar na ito, napili siya bilang 2018–2019 young leader para sa Women Deliver. Napili din siyang magsalita sa Youth Zone session na pinamagatang "Young Leaders Speak: Harnessing Creativity to Move the Needle for Girls and Women" sa Women Deliver Conference noong Hunyo 2019 sa Canada at bilang Bill & Melinda Gates Foundation 2018 global goalkeeper. Bilang isang makapangyarihang tagapagtaguyod para sa pagpapalakas ng pakikilahok ng kabataan sa pambansa at internasyonal na mga forum sa paggawa ng desisyon, dumalo siya sa 2019 National Conclave on SDGs in India, 2018 Partners Forum (PMNCH), Commonwealth Youth Forum noong 2018, ang Commission on the Status of Women in 2018 (CSW62), at ang High-Level Political Forum noong 2017 bilang isang youth advocate.

An infographic of people staying connecting over the internet
An infographic of people staying connecting over the internet