Mag-type para maghanap

May-akda:

Pranab Rajbhandari

Pranab Rajbhandari

Country Manager, Breakthrough ACTION Nepal, Johns Hopkins Center for Communications Programs

Si Pranab Rajbhandari ay ang country manager/senior social behavior change (SBC) advisor para sa CCP/ Breakthrough ACTION Nepal. Siya ang pinuno ng partido para sa SBC Systems Strengthening project mula 2018–2020, ang deputy chief ng party/SBCC advisor para sa Health Communication Capacity Collaborative (HC3) Nepal project mula 2014–2017, at pinamunuan ang SBC team para sa CCP sa loob ng Suaahara Project mula 2012–2014. Mula 2003–2009, kasama siya sa mga proyekto ng ASHA at IMPACT na pinondohan ng USAID ng FHI 360 sa iba't ibang tungkulin bilang espesyalista sa komunikasyon, pinuno ng pangkat ng programa/tagapayo ng SBCC, at opisyal ng programa. Siya ay nakapag-iisa na sumangguni sa pambansa at internasyonal para sa mga proyekto ng USAID, UN, at GIZ. Mayroon siyang Master's degree sa Public Health mula sa Mahidol University, Bangkok, at Master's degree sa Sociology mula sa Michigan State University, Michigan.

A South Asian woman. Photo Credit: Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment
A powerpoint presentation intro slide that has pictures of contraceptives and the presentation title, which is "Advancing Self-Care in Asia: Insights, Experiences, and Lessons Learned"
Members of an Indonesian community meeting convene
social media iconography web
A woman at a health center in Bangladesh
Women at an adult literacy class. Credit: John Isaac/World Bank.
touch_app
raised hands