Mag-type para maghanap

May-akda:

Rachel Yavinsky

Rachel Yavinsky

Senior Policy Advisor, Population Reference Bureau (PRB)

Si Rachel Yavinsky ay isang senior policy advisor sa International Programs sa PRB. Mula noong 2019, siya ay na-seconded sa Population Council bilang Research Utilization and Knowledge Management Team Lead sa Breakthrough RESEARCH, isang proyektong pananaliksik sa pagbabago sa lipunan at pag-uugali na pinondohan ng USAID. Ang kanyang pokus ay sa pagpapadali sa pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng pananaliksik, pagsasanay, at patakaran sa pamamagitan ng malinaw na mga mensahe at mga makabagong produkto, at nagtrabaho siya sa mga paksa kabilang ang pagbabago sa lipunan at pag-uugali, pagpaplano ng pamilya, kalusugan ng ina, at populasyon, kalusugan, at kapaligiran (PHE ). Dati, pinamahalaan ni Rachel ang programa ng Policy Communications Fellows ng PRB. Si Rachel ay may masters sa health science degree sa reproductive at perinatal health mula sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, at bachelor's degree sa Biological Anthropology at Anatomy mula sa Duke University.

Lotoko Intamba Gracian’s Merci Mon Héros video