Mag-type para maghanap

May-akda:

Reana Thomas

Reana Thomas

Teknikal na Opisyal, Pandaigdigang Kalusugan, Populasyon at Nutrisyon, FHI 360

Si Reana Thomas, MPH, ay isang Technical Officer sa Global Health, Population, and Research department sa FHI 360. Sa kanyang tungkulin, nag-aambag siya sa pagbuo at disenyo ng proyekto at pamamahala at pagpapakalat ng kaalaman. Kasama sa kanyang mga lugar ng espesyalisasyon ang paggamit ng pananaliksik, pagkakapantay-pantay, kasarian, at kalusugan at pag-unlad ng kabataan.

A classroom of boys at Middle School Keoti Balak hold hands
A trainer from Pathfinder International holding a male condom
A hand holding a male condom
Girls participating in a sexual reproductive health class
mic SPANS Community Family Mental Health Response Team. Image credit: SPANS / filter by Prisma
Gonoshasthaya Community Health Center (outside Dhaka). Gonoshsthaya Kendra (GK) provides health care and health insurance to undeserved populations in Bangladesh. Photo: Rama George-Alleyne / World Bank
Young Emanzi builds upon FHI 360’s successful implementation of two other mentoring programs, Anyaka Makwiri (for adolescent girls and young women) and Emanzi (for men with partners).