Mag-type para maghanap

May-akda:

Rose Wilcher

Rose Wilcher

Direktor ng Knowledge Management at Structural Interventions, HIV Division, FHI 360

Si Rose Wilcher ay ang Direktor ng Knowledge Management at Structural Interventions para sa mga programang HIV sa FHI 360 at isang miyembro ng senior management team para sa mga LINKAGES at Meeting Target at Maintaining Epidemic Control (EpiC) na mga proyekto. Si Rose ay nasa FHI 360 sa loob ng 18 taon, kung saan nagbigay siya ng teknikal na pamumuno at pangangasiwa sa pamamahala sa HIV at mga proyekto sa kalusugan ng reproduktibo, na may pagtuon sa pagsasalin ng ebidensya sa patakaran at kasanayan. Siya ay may karanasan sa pagpapatupad ng isang hanay ng mga diskarte sa pagsasaliksik sa pagsasanay, kabilang ang pakikipag-ugnayan ng stakeholder, adbokasiya, pagbuo ng mga mapagkukunang programmatic na nakabatay sa ebidensya, pagbuo ng kapasidad, at pagbibigay ng teknikal na tulong sa mga global at pambansang kasosyo. Nagbibigay din si Rose ng teknikal na tulong sa mga programa sa paggamit ng mga diskarte sa pagsasama-sama ng kasarian na nakabatay sa ebidensya at kasamang tagapangulo ng Gender-based Violence Task Force ng Interagency Gender Working Group ng USAID. Malawakang nai-publish si Rose sa peer-reviewed na literatura sa mga paksang tumutugon sa pagpaplano ng pamilya, pag-iwas at pangangalaga sa HIV para sa mga kababaihan at pangunahing populasyon, at pagsasama ng kasarian.

A woman