Mag-type para maghanap

May-akda:

Serafina Mkuwa

Serafina Mkuwa

Program Manager, RMNCAH, Amref Health Africa, Tanzania

Si Dr. Serafina Mkuwa ay isang espesyalista sa pampublikong kalusugan na may Degree of Medicine. Siya ay may higit sa 13 taong karanasan sa pampublikong programa sa kalusugan at mga sistemang pangkalusugan na nagpapalakas ng mga interbensyon. Sa loob ng Amref, nagtrabaho siya bilang National Program Coordinator para sa Pamoja Tunaweza—isang SRHR alliance na ipinatupad ng siyam na organisasyon: lima mula sa South (Tanzania) at apat mula sa North (Netherlands)—at bilang Program Manager for Research and Advocacy, kung saan pinasimunuan niya ang pagtatatag ng isang lokal na Institutional Research Board (IRB) para sa Amref at kasangkot sa pagsasagawa ng ilang pag-aaral sa pananaliksik at adbokasiya na nakabatay sa ebidensya. Bago sumali sa Amref Health Africa, nagtrabaho si Dr. Mkuwa sa Benjamin Mkapa Foundation (isang lokal na NGO) bilang opisyal ng M&E at nang maglaon bilang isang Project Manager. Bago iyon nagtrabaho siya sa MUHAS bilang isang clinical Research Scientist para sa mga pagsubok sa HIV Vaccine at nagpraktis ng pangkalahatang medisina sa Muhimbili National Hospital habang nagtatrabaho sa Ministry of Health. Siya ay inihalal ng mga babaeng miyembro ng doktor upang maglingkod bilang isang Pangulo ng Medical Women Association of Tanzania sa loob ng pitong taon, kung saan pinamunuan niya ang ilang mga kampanyang masa kasama ang mga koponan ng mga babaeng medikal na doktor para sa pagsusuri sa suso at cervical cancer sa komunidad—na umabot sa mahigit 80,000 kababaihan na may screening serbisyo. Si Dr. Mkuwa ay may malawak na karanasan sa pakikipagtulungan sa mga multilateral at bilateral na donor, kabilang ang PEPFAR, GAC (Global Affairs Canada), DFATD, SIDA Sweden, DFID sa pamamagitan ng HDIF, Big Lottery fund, Allen at Ovary, UN –Trust Fund, UNFPA, UNICEF, Amref Northern Offices, at ang Dutch Ministry of Foreign Affairs (Netherlands). Sa pambansa at lokal na antas ay malapit siyang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang Ministries, mga awtoridad at departamento ng lokal na pamahalaan, at mga lokal na ahensya at mga kasosyong organisasyon.

A landscape image of a village near the dry salt lake Eyasi in northern Tanzania. Image credit: Pixabay user jambogyuri