Mag-type para maghanap

May-akda:

Shruti Sathish

Shruti Sathish

Global Partnerships Intern, FP2030

Si Shruti Sathish ay isang tumataas na junior sa University of Richmond na nag-aaral ng Biochemistry. Siya ay madamdamin tungkol sa kalusugan ng kabataan at pagtataas ng boses ng mga kabataan. Siya ang Global Partnerships Intern ng FP2030 para sa tag-init ng 2021, na tumutulong sa pangkat ng Global Initiatives sa kanilang trabaho sa Youth Focal Points at iba pang mga gawain para sa 2030 transition.

Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations