Mag-type para maghanap

May-akda:

Sophie Weiner

Sophie Weiner

Program Officer II, Johns Hopkins Center para sa Mga Programa sa Komunikasyon

Si Sophie Weiner ay isang Knowledge Management and Communications Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs kung saan siya ay nakatuon sa pagbuo ng print at digital na nilalaman, pag-coordinate ng mga kaganapan sa proyekto, at pagpapalakas ng kapasidad para sa pagkukuwento sa Francophone Africa. Kabilang sa kanyang mga interes ang pagpaplano ng pamilya/kalusugan ng reproduktibo, pagbabago sa lipunan at pag-uugali, at ang intersection sa pagitan ng populasyon, kalusugan, at kapaligiran. Si Sophie ay mayroong BA sa French/International Relations mula sa Bucknell University, isang MA sa French mula sa New York University, at master's degree sa Literary Translation mula sa Sorbonne Nouvelle.

FP2030 Focal Points Meeting, June 2023
Virtual webinar attendees
West Africa regional KM workshop.
West Africa regional KM workshop.
Knowledge SUCCESS colleagues and session speaker captured with the director of OP, Marie Ba, during the Knowledge SUCCESS session.
illustration of hand holding access to people, tools, and knowledge available online in yellow, pink, and turquoise.
Mother in Sylla Diongto, Senegal holding her infant in a purple cloth.
Mother in Sylla Diongto, Senegal holding her infant in a purple cloth.
Round table small group discussion during the Francophone COVID-19 vaccination workshop in Senegal (April 2023)