Mag-type para maghanap

May-akda:

Tamar Abrams

Tamar Abrams

Nag-aambag na Manunulat

Nagtrabaho si Tamar Abrams sa mga isyu sa kalusugan ng reproductive ng kababaihan mula noong 1986, kapwa sa loob at sa buong mundo. Kamakailan ay nagretiro siya bilang direktor ng komunikasyon ng FP2020 at ngayon ay nakakahanap ng isang malusog na balanse sa pagitan ng pagreretiro at pagkonsulta.

Head antenatal nurse Margie Harriet Egessa providing antenatal counseling and checkups for a group of pregnant women at Mukujju clinic. This clinic is supported by DSW. Photo credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment
Health workers teach a Natural Resource Management group about family planning. Photo: Hen Mpoano.
A woman participates in the Nyalungana swamp reclamation activities, part of the Tuendelee Pamoja (Moving Forward Together) program, part of USAID's Development Food Assistance Program in the Democratic Republic of the Congo. Guttmacher and UNFPA/Avenir experts estimate a 12-month contraceptive supply chain disruption resulting in 15 million unintended pregnancies in low- and middle-income countries. Photo: Tanya Martineau, Prospect Arts, Food for the Hungry
Photo: Patrick Mwesigy, courtesy of Family Planning 2020