Mag-type para maghanap

May-akda:

Tess E. McLoud

Tess E. McLoud

Tagapayo sa Patakaran, PRB

Si Tess E. McLoud ay isang Policy Advisor sa People, Health, Planet team ng PRB, kung saan nagtatrabaho siya sa adbokasiya para sa multisectoral development initiatives na tumutugon sa mga ugnayan sa pagitan ng populasyon, kalusugan, at kapaligiran. Ang kanyang trabaho ay sumasaklaw sa mga sektor kabilang ang kalusugan ng reproduktibo at kapaligiran, na may pagtuon sa gawaing nakaharap sa bansa sa Africa at Asia. Sa iba pang mga bagay, nagtrabaho siya sa community-based development bilang Peace Corps volunteer sa Thailand, pinangunahan ang isang inisyatiba sa climate change resilience sa UNESCO, at pinamahalaan ang mga programa sa kalusugan ng reproduktibo sa francophone Africa kasama ang Ipas. Si Tess ay mayroong Bachelor's in anthropology at French mula sa Dartmouth, at Master's in French na may pagtuon sa internasyonal na pag-unlad mula sa Middlebury.

USAID partners with countries across sub-Saharan Africa to reduce vulnerabilities to climate change and making economies and livelihoods more resilient. Photo Credit: Herve Irankunda, USAID in Africa.