Mag-type para maghanap

Pag-uugnay sa mga Dots

Click the image to explore interactive charts from Côte d’Ivoire; Burkina Faso; Lagos, Nigeria; Kinshasa, DRC; Uganda; Kenya; and Rajasthan, India.
5 Mga pagbabahagi 17.3K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap