Mag-type para maghanap

Mga Kasosyo sa Nilalaman – Health Policy Plus

Health Policy Plus

Health Policy Plus

Ang Health Policy Plus (HP+) ay nagpapalakas at nagsusulong ng mga priyoridad sa patakarang pangkalusugan sa pandaigdigang, pambansa, at subnasyonal na antas. Ang proyekto ay naglalayong pahusayin ang nagbibigay-daan na kapaligiran para sa pantay at napapanatiling mga serbisyong pangkalusugan, mga supply, at mga sistema ng paghahatid sa pamamagitan ng disenyo ng patakaran, pagpapatupad, at pagpopondo. Pinagsama-sama, batay sa ebidensya, napapabilang na mga patakaran; mas napapanatiling pagpopondo sa kalusugan; pinabuting pamamahala; at ang mas malakas na pandaigdigang pamumuno at adbokasiya ay hahantong sa pinabuting resulta ng kalusugan sa buong mundo.

Pinakabagong Mga Post

timeline Cover image from Discussion Paper on Equity for the HIP Partnership. (c) 2014 Jignish Patel/Valsad, Courtesy of Photoshare
A group of youth advocates meet with their mentor in Central Region of Malawi to share progress, challenges, and best practices. Photo credit: Michael Kaitoni, Plan International Malawi.

Walang available na mga post.

Gusto mo bang tumingin ng higit pang mga post ng Health Policy Plus? Pindutin dito!