Mag-type para maghanap

Mga Kasosyo sa Nilalaman – Reproductive Health Supplies Coalition

Reproductive Health Supplies Coalition

Reproductive Health Supplies Coalition

Ang Reproductive Health Supplies Coalition ay isang pandaigdigang partnership ng pampubliko, pribado, at non-government na organisasyon na nakatuon sa pagtiyak na ang lahat ng tao sa mga bansang mababa at nasa gitna ang kita ay makaka-access at makakagamit ng abot-kaya, mataas na kalidad na mga supply upang matiyak ang kanilang mas mabuting kalusugan sa reproduktibo. Pinagsasama-sama ng Koalisyon ang iba't ibang ahensya at grupo na may mga kritikal na tungkulin sa pagbibigay ng mga contraceptive at iba pang mga suplay ng kalusugan ng reproduktibo. Kabilang dito ang mga multilateral at bilateral na organisasyon, pribadong pundasyon, pamahalaan, lipunang sibil, at mga kinatawan ng pribadong sektor.

Pinakabagong Mga Post

mic
A hand holding a see-through container with menstrual health supplies—tampons and menstrual cups

Gusto mo bang tingnan ang higit pang mga post ng Reproductive Health Supplies Coalition? Pindutin dito!