Mag-type para maghanap

K4Health Toolkits

Mula 2008-2019, nilikha at pinamahalaan ng Project Knowledge for Health (K4Health) ang Toolkits platform. Ang mga toolkit ay mga praktikal na koleksyon ng mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan ng pampublikong kalusugan, pinili ng mga eksperto at inayos para sa madaling paggamit. Nagho-host kami ng K4Health Toolkits na tumutuon sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo. Mag-explore sa ibaba o bisitahin ang website ng Toolkits sa toolkits.knowledgesuccess.org.