Mag-type para maghanap

Tag:

diskarte sa kurso ng buhay

An older woman smiles at the camera