Mag-type para maghanap

Tag:

UHC at Pagpaplano ng Pamilya

Family of 7 posing for a photo in Ecuador.