Mag-type para maghanap

SheShapes: Ang Estado ng Kababaihan at Pamumuno sa Pandaigdigang Kalusugan

That One Thing - The one FP/RH update you need to focus on this week

Mahal na Family Planning Champion,


Marahil ay narinig mo na na ang mga kababaihan ay may hawak na humigit-kumulang 70% ng mga trabahong manggagawang pangkalusugan sa buong mundo, ngunit hindi sa pamumuno. Gustong makarinig ng higit pa tungkol dito, gamit ang mga case study mula sa mga karanasan sa bansa? Ang isang bagong ulat mula sa Women in Global Health ay naghuhukay ng mas malalim sa isyung ito, na may mga rekomendasyon upang matugunan ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan.


Pindutin dito para tingnan ang lahat ng nakaraang isyu ng That One Thing.


May ideya para sa That One Thing? Pakiusap ipadala sa amin ang iyong mga mungkahi.

ANG ATING PINILI NGAYONG LINGGO

SheShapes: Ang Estado ng Kababaihan at Pamumuno sa Pandaigdigang Kalusugan

Gamit ang intersectional lens, sinusuri ng ulat ang mga kababaihan sa pandaigdigang pamumuno sa kalusugan, sa iba't ibang sektor ng kalusugan kabilang ang FP/RH, na may mga case study sa India, Kenya, at Nigeria. Available ang ulat sa English, French, at Spanish. Tingnan ito ngayon!