Mag-type para maghanap

Serye sa Webinar: Paggamit ng Habag para Pagbutihin ang mga Resulta ng FP/RH

That One Thing - The one FP/RH update you need to focus on this week

Mahal na Family Planning Champion,


Lumalabas sa maraming paglalarawan at ulat ng aktibidad ng FP/RH ang mga terminong tulad ng "pagtitiwala ng provider-client," "pagbuo ng empatiya," at "lokal na pagmamay-ari," ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga terminong ito? Paano natin sila makakamit?

Ang Breakthrough ACTION ay nagho-host ng tatlong-bahaging serye ng webinar upang layuning sagutin ang mga tanong na ito


Pindutin dito para tingnan ang lahat ng nakaraang isyu ng That One Thing.


May ideya para sa That One Thing? Pakiusap ipadala sa amin ang iyong mga mungkahi.

ANG ATING PINILI NGAYONG LINGGO

Serye sa Webinar: Paggamit ng Habag para Pagbutihin ang mga Resulta ng FP/RH

Ang Breakthrough ACTION ay magbabahagi ng mga diskarte na ginagamit upang bumuo ng kaugnayan, pagtitiwala, at pagkakaisa sa pagitan ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, pamilya, at mga kampeon sa komunidad para sa mas holistic na mga serbisyo at pinahusay na mga resulta. Magsisimula ang serye ng webinar sa Martes, Agosto 22, at magkakaroon ng sabay-sabay na interpretasyon sa French. Magrehistro para sa una, at kunin ang dalawa pa sa iyong kalendaryo ngayon!