Mag-type para maghanap

Isang Balangkas ng Patakaran para sa Pakikipag-ugnayan sa mga Lalaki at Lalaki sa FP

That One Thing - The one FP/RH update you need to focus on this week

Mahal na Family Planning Champion,


Sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo (FP/RH), ang mga lalaki at lalaki ay may mahalagang tungkulin bilang mga kasosyo at gumagamit ng suporta. Maaari rin silang maging mga ahente ng pagbabago. Kung nagtatrabaho ka sa FP, alam mo na ang mga kinakailangang patakaran ay madalas na wala sa lugar upang lumikha ng isang nagbibigay-daan na kapaligiran para sa pakikipag-ugnayan ng lalaki sa FP. Ang mapagkukunan sa linggong ito ay nagpapakita ng isang balangkas ng patakaran para sa diskarteng ito at mga halimbawa kung paano mailalapat ang balangkas upang palakasin ang kapaligirang nagbibigay-daan.


Pindutin dito para tingnan ang lahat ng nakaraang isyu ng That One Thing.


May ideya para sa That One Thing? Pakiusap ipadala sa amin ang iyong mga mungkahi.

ANG ATING PINILI NGAYONG LINGGO

Isang Balangkas ng Patakaran para sa Pakikipag-ugnayan sa mga Lalaki at Lalaki sa FP

Ang proyektong Health Policy Plus (HP+) ay nakapanayam ng mga pandaigdigang eksperto sa male engagement at FP para mangolekta ng pinakamahuhusay na kagawian at bagong pananaliksik sa male engagement sa FP/RH. Ang balangkas ay nakaayos ayon sa tatlong magkakapatong na tungkulin ng mga lalaki at lalaki sa pagpaplano ng pamilya: bilang mga gumagamit ng contraceptive, bilang mga kasosyong sumusuporta para sa FP, at bilang mga ahente ng pagbabago. Kasama sa siyam na pahinang brief ang 27 na mga probisyon ng patakaran na nakakaimpluwensya sa partisipasyon ng mga lalaki at lalaki sa FP at pitong prinsipyo para sa pakikipag-ugnayan ng lalaki.

 

Magbasa nang higit pa tungkol sa balangkas upang mag-tap sa kapaki-pakinabang na mapagkukunang ito para sa mga gumagawa ng patakaran at analyst ng patakaran, o sinumang naghahanap ng tool upang matukoy ang mga lakas at gaps sa mga kapaligiran ng patakarang pandaigdigan, pambansa, at subnasyonal na nauugnay sa pakikipag-ugnayan ng lalaki.