Mag-type para maghanap

Serye sa Webinar: Pag-priyoridad sa Kalusugan sa Pagkilos sa Pagbabago ng Klima sa Africa

That One Thing - The one FP/RH update you need to focus on this week

Mahal na Family Planning Champion,


Ang isang serye ng webinar ay isinasagawa na gusto naming matiyak na alam mo, lalo na kung mayroon kang interes sa Populasyon, Kalusugan, at Kapaligiran (o PHE). Ang serye ng webinar ay naglalayon na magkaisa ang mga pandaigdigang stakeholder para sa isang diyalogo sa intersectionality sa pagitan ng kalusugan at pagbabago ng klima, na nakatuon sa Africa.


Pindutin dito para tingnan ang lahat ng nakaraang isyu ng That One Thing.


May ideya para sa That One Thing? Pakiusap ipadala sa amin ang iyong mga mungkahi.

ANG ATING PINILI NGAYONG LINGGO

Serye sa Webinar: Pag-priyoridad sa Kalusugan sa Pagkilos sa Pagbabago ng Klima sa Africa

Inorganisa ng mga stakeholder mula sa gobyerno, pananaliksik at patakaran, gayundin ng mga aktor ng civil society, ang seryeng ito ay magpapasigla sa interes at mag-uudyok sa patakaran at pagkilos ng programa sa mga mahahalagang kaganapan sa pagbabago ng klima, kabilang ang Climate Change and Development in Africa (CCDA) Conference, Africa Climate Summit, Africa Climate Week (ACW), at ang UN Climate Change Conference (COP 28). Ang unang webinar ay naganap noong Agosto 22, at ang susunod na dalawa ay magaganap sa Setyembre at Oktubre. Matuto nang higit pa at magparehistro para sa susunod na dalawang webinar ngayon! Sa kasamaang palad, ang mga webinar na ito ay kasalukuyang magagamit lamang sa Ingles.