Mag-type para maghanap

Arrow para sa Pagbabago: Mga Karapatan sa Kapansanan at SRHR

That One Thing - The one FP/RH update you need to focus on this week

Mahal na Family Planning Champion,


Ang mga taong nabubuhay na may mga kapansanan ay isang mahalagang populasyon na maabot ng sexual reproductive health and rights (SRHR). Ang isang bagong ARROW editorial ay nangangatwiran na ang mga babaeng may mga kapansanan sa partikular ay mas malamang na makaranas ng sekswal o gender-based na karahasan (SGBV) dahil sa istrukturang karahasan at kahinaan. Nakatuon ang piraso sa rehiyon ng Asia-Pacific at gumagawa ng kaso para sa pagtatagumpay ng SRHR at pagbibigay-priyoridad ng mga babaeng may kapansanan para sa pangangalaga ng SGBV.


Pindutin dito para tingnan ang lahat ng nakaraang isyu ng That One Thing.


May ideya para sa That One Thing? Pakiusap ipadala sa amin ang iyong mga mungkahi.

ANG ATING PINILI NGAYONG LINGGO

Arrow para sa Pagbabago: Mga Karapatan sa Kapansanan at SRHR

Ang ARROW, ang Asian-Pacific Resource & Research Center para sa Kababaihan, ay gumawa ng intersectional na diskarte sa bahaging ito, na gumawa ng mahalagang kontribusyon sa lumalagong literatura tungkol sa sekswalidad at SRHR para sa mga kababaihan at batang babae na may mga kapansanan. Kasama sa volume ang mga piraso mula sa iba't ibang mga may-akda, kabilang ang mga panayam sa mga aktibistang karapatan mula sa rehiyon ng Nepal sa kanilang mga rekomendasyon at karanasan.