Mag-type para maghanap

Narito na ang Ikatlong Taunang Gabay sa Mapagkukunan ng Pagpaplano ng Pamilya!

That One Thing - The one FP/RH update you need to focus on this week

Mahal na Family Planning Champion,


Nakuha mo ba ang ikatlong bersyon ng aming Family Planning Resource Guide noong inilunsad ito noong ika-20 ng Disyembre? Kung sakaling napalampas mo ito, ang gabay na ito ay resulta ng isang ehersisyo ng pag-atras at pagninilay-nilay sa groundbreaking na gawain na ginagawa ng komunidad ng FP/RH bawat taon. 


Pindutin dito para tingnan ang lahat ng nakaraang isyu ng That One Thing.


May ideya para sa That One Thing? Pakiusap ipadala sa amin ang iyong mga mungkahi.

ANG ATING PINILI NGAYONG LINGGO

Narito na ang Ikatlong Taunang Gabay sa Mapagkukunan ng Pagpaplano ng Pamilya!

Sa taong ito, ang Family Planning Resource Guide ay may kasamang 20 mapagkukunan mula sa 15 iba't ibang mga kasosyo sa pagpapatupad at mga proyekto at naka-package tulad ng isang gabay sa regalo sa holiday - ginagawa itong madaling gamitin. Maraming mapagkukunan ang magagamit sa French at iba pang mga wika at tumuon sa mga partikular na rehiyon. Umaasa kami na mahanap mo ang mga tool at mapagkukunang ito na kapaki-pakinabang sa iyong trabaho tungo sa komunal na layunin ng pagpapalawak ng access sa kalidad ng impormasyon at serbisyo ng FP/RH.