Mag-type para maghanap

Family Planning Sermon at Gabay sa Pagmemensahe para sa Faith Communities

That One Thing - The one FP/RH update you need to focus on this week

Mahal na Family Planning Champion,


Alam mo ba na ang mga relihiyosong teksto at mga sagradong tradisyon ay talagang makakatulong sa pagbasag ng katahimikan sa pagpaplano ng pamilya (FP) sa mga komunidad? Paano eksakto? May bagong gabay ang CCIH para sa iyo!


Pindutin dito para tingnan ang lahat ng nakaraang isyu ng That One Thing.


May ideya para sa That One Thing? Pakiusap ipadala sa amin ang iyong mga mungkahi.

ANG ATING PINILI NGAYONG LINGGO

Family Planning Sermon at Gabay sa Pagmemensahe para sa Faith Communities

Ang Christian Connections for International Health (CCIH) ay bumuo ng isang gabay upang suportahan ang mga komunidad ng pananampalataya, mga kongregasyon at mga lider ng relihiyon na gustong mapabuti ang literacy at pagtanggap ng FP sa pamamagitan ng mga sermon at iba pang pagkakataon sa pagmemensahe. Tinutugunan ng gabay ang mga sagradong teksto at pamantayan mula sa Kristiyanismo, Islam, Hinduismo, Budismo, pananampalatayang Baha'i, at Sikhismo at may kasamang mga mensaheng maaaring iayon sa bawat pananampalataya. Ang mga mensahe ay maaaring maihatid sa iba't ibang mga setting, kabilang ang mga serbisyo sa pagsamba, mga seremonya ng komunidad ng pananampalataya, o iba pang mga kaganapan.