Mag-type para maghanap

Webinar: Bakit Kailangan Nating Itaas ang "S" sa SBC para Pagbutihin ang Family Planning/Reproductive Health Outcomes?

That One Thing - The one FP/RH update you need to focus on this week

Mahal na Family Planning Champion,


Paano tayo makakagawa ng higit na pantay na paraan ng kalusugan sa pagpaplano ng pamilya? Pag-address panlipunang determinant ng kalusugan ay isang malawak na kinikilalang pangunahing diskarte sa pagkamit ng pantay na kalusugan. Kung walang sapat na pagsasaalang-alang at pagtugon sa mga panlipunang determinant ng kalusugan, ang mga indibidwal, mag-asawa, at pamilya ay hindi maasahan at makakamit ang kanilang mga layunin sa pagpaplano ng pamilya.


Pindutin dito para tingnan ang lahat ng nakaraang isyu ng That One Thing.


May ideya para sa That One Thing? Pakiusap ipadala sa amin ang iyong mga mungkahi.

ANG ATING PINILI NGAYONG LINGGO

Webinar: Bakit Kailangan Nating Itaas ang "S" sa SBC para Pagbutihin ang Family Planning/Reproductive Health Outcomes?

Tumutok bukas, Marso 23, 2022 sa 9 am EDT/13:00 GMT para sa isang webinar na hino-host ng Breakthrough ACTION. Magbabahagi ang mga panelist ng mga karanasan mula sa pagpapatupad sa Nigeria, Pilipinas, at Senegal na gumagawa ng kaso para sa tahasang pagsasaalang-alang at pagtugon sa equity at panlipunang mga determinant ng kalusugan sa panlipunan at pag-uugali sa pagbabago ng programming. Magagamit ang live na interpretasyong Pranses.