Mag-type para maghanap

Webinar: AmplifyFP sa Togo — Access sa de-kalidad na impormasyon at serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo

That One Thing - The one FP/RH update you need to focus on this week

Mahal na Family Planning Champion,


Ang isang paparating na webinar ay magbibigay ng insight sa epekto ng mga youth champion sa pagpapataas ng kamalayan tungkol sa FP/RH sa mga kapantay. Tingnan ang impormasyon sa ibaba!


Pindutin dito para tingnan ang lahat ng nakaraang isyu ng That One Thing.


May ideya para sa That One Thing? Pakiusap ipadala sa amin ang iyong mga mungkahi.

ANG ATING PINILI NGAYONG LINGGO

Webinar: AmplifyFP sa Togo -- Access sa de-kalidad na impormasyon at serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo

Tinukoy at sinanay ng proyekto ng AmplifyPF Togo ang 15 pares ng mga youth champion sa limang intervention zone. Nakipagtulungan sila sa mga presidente ng prefectural chambers of trade upang magtatag ng isang estratehiya para sa pagpapakilos at pagbibigay-ramdam sa mga kabataan at kabataan. Ang webinar na ito, na available sa parehong English at French, ay magpapakita ng mga resulta ng interbensyon. Mag-sign up upang sumali sa webinar sa Mayo 25 sa 10:30 AM EDT.