Mag-type para maghanap

Ipaalam sa Kanila: Isang Pandaigdigang Roadmap para sa Aksyon ng AYSRHR na Pinangunahan ng Kabataan

That One Thing - The one FP/RH update you need to focus on this week

Mahal na Family Planning Champion,


Noong nakaraang linggo, nagpulong sa Thailand ang mga propesyonal ng FP/RH mula sa buong mundo para sa International Conference on Family Planning (ICFP). Kami ay nasasabik tungkol sa yaman ng kaalaman at mga bagong mapagkukunan na ibinahagi sa kaganapang ito. Ngayon, gusto naming ibahagi ang isa sa partikular na nagbibigay ng roadmap para sa pagkamit ng unibersal na access sa youth-friendly family planning at sexual reproductive health.


Pindutin dito para tingnan ang lahat ng nakaraang isyu ng That One Thing.


May ideya para sa That One Thing? Pakiusap ipadala sa amin ang iyong mga mungkahi.

ANG ATING PINILI NGAYONG LINGGO

Ipaalam sa Kanila: Isang Pandaigdigang Roadmap para sa Aksyon ng AYSRHR na Pinangunahan ng Kabataan

Binuo kasama ng isang pangkat ng mga organisasyon, pinagsasama-sama ng roadmap na ito ang mga boses ng kabataan upang ibalangkas ang isang bagong pananaw para sa kalusugan at karapatan sa sekswal at reproduktibong kabataan (AYSRHR), na kumpleto sa mga priyoridad, layunin, at mga aksyon sa patakaran. Ang mapagkukunang ito ay opisyal na inilunsad sa ICFP – tingnan ang website upang i-download ang roadmap at manood ng video ng mga tagapagtaguyod na nagdiriwang ng paglulunsad. Available din ang page na ito sa French!