Mag-type para maghanap

Ang Pitch

Ang Pitch Season 3

Ang Pitch ay isang pandaigdigang kumpetisyon na nagbibigay ng pondo upang simulan o sukatin ang mga hakbangin sa pamamahala ng kaalaman (KM) sa mga piling bansa sa Africa at Asia. Ang Season 3 ng The Pitch ay magpopondo sa mga inobasyon ng KM na hinihimok ng lokal para sa PINANGUNAHAN NG KABATAAN at/o YOUTH-FOKUS mga programa sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo (FP/RH). Kami ay partikular na interesado sa mga programang gumagamit ng positive youth development (PYD) at kasarian transformative approach. Para sa karagdagang impormasyon mangyaring tingnan Ang Positive Youth Development at Gender Transformative Checklist ng USAID at ang Gabay sa Gumagamit ng Continuum ng Pagsasama ng Kasarian.

Para sa Season 3, nakatanggap kami ng higit sa 50 mga aplikasyon. Pumili kami ng 6 na semi-finalist para ibigay ang kanilang ideya sa isang panel ng mga hurado. 

Alamin kung sino ang ginawaran ng $50,000 para ipatupad ang kanilang ideya! Panoorin ang episode sa ibaba.

Kilalanin ang mga Finalist

Pinili ng aming mga hukom ang tatlong organisasyong ito para ipatupad ang kanilang mga nanalong ideya sa loob ng 5 buwang panahon mula Hunyo – Oktubre 2023.

SERAC Bangladesh logo

Innovation: Contextualized SRHR Folk Songs sa Bangla

Organisasyon: SERAC

Bansa: Bangladesh

Ang impormasyon sa sexual and reproductive health (SRH) sa mga panrehiyong dialekto ng Bangla ay wala. Ang hadlang sa wika na ito ay gumagawa ng milyun-milyong kabataan na hindi maabot para sa mga programa ng SRH. Nilalayon ng SERAC na gamitin ang kanilang nakaraang karanasan upang punan ang gap ng kaalaman na ito sa pamamagitan ng paglikha ng 5 ballad na kanta at iba pang mga uri ng Bangla folk songs tulad ng Puthi at Gambhira upang ipakita ang mga lokal na kontekstuwal na paksa ng SRHR sa mga kabataan sa pamamagitan ng mga kanta at kasamang visual. Dati nang pinuri ng Ministry of Health ang gawain ng SERAC sa paglikha katulad na mga kanta sa Puthi. Ang inobasyong ito ay direktang mag-aambag sa pagsasakatuparan ng pambansang diskarte sa kalusugan ng kabataan at bubuo ng higit na pangangailangan sa mga kabataan na ma-access ang mga nauugnay na serbisyo sa kalusugan at SRH sa kanilang mga komunidad. Ang paglalahad ng impormasyon ng SRHR sa pamamagitan ng mga kanta sa kanilang lokal na wika ay makakatulong sa mga kabataan na matandaan ang impormasyon at mahikayat ang mga stakeholder at mga gumagawa ng patakaran na muling pag-isipan ang mga programa at estratehiya sa hinaharap. Ang mga kanta ay ipapalaganap sa SERCA-Bangladesh webpage at mga social media platform. 

Ang SERAC-Bangladesh ay isang youth-led development organization na nagtataguyod ng socio-economic, social status at living standards ng mga vulnerable na komunidad sa pamamagitan ng capacity building, awareness-raising, strategic communication, at innovative programs.

The YP Foundation. Feminist, intersectional, rights-based

Innovation: Kaleidoscope: Isang Libreng Gender Transformative Chatbot

Organisasyon: Ang YP Foundation

Bansa: India 

Para sa marami, ang kaalaman tungkol sa sexual and reproductive health and rights (SRHR) ay maaaring wala o impormasyon na eurocentric at hindi maiugnay, cisheteronormative at exclusionary ng magkakaibang pagkakakilanlan at sekswalidad ng kasarian, at nakabatay sa pag-iwas sa halip na kasiyahan. Upang matugunan ito, nilalayon ng The YP Foundation na bumuo ng Kaleidoscope, isang libreng chatbot na nakabatay sa WhatsApp sa pagbabago ng kasarian sa English at Hindi na nagsasama-sama ng mga mapagkukunan, tool, at impormasyon at ginagawang naa-access ang mga ito para sa mga kabataang Indian. Maaaring magtanong ang mga user sa iba't ibang paksa ng SRHR, mag-explore ng mga tool para sa adbokasiya, hanapin ang mga service provider, at i-access ang mga numero ng helpline. Magbibigay ang Kaleidoscope ng ligtas at kumpidensyal na espasyo para sa mga kabataan na tuklasin ang kanilang mga pagpipilian sa isang naka-encrypt na platform. Ito ay bubuuin sa pakikipagtulungan sa mga eksperto sa teknolohiya at mga kabataan at ang pagsusuri sa mga uso sa chatbot ay makakatulong na ipaalam sa mga programa ng SRHR sa India sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga alalahanin ng mga kabataan. Pagkatapos ng pagpapatupad ng proyekto, nilalayon ng YP Foundation na suportahan ang chatbot. 

Ang YP Foundation (TYPF) ay isang organisasyong pinamumunuan ng kabataan na nagbibigay-daan sa pamumuno ng kabataang feminist at nakabatay sa mga karapatan sa mga isyu ng katarungang pangkalusugan, hustisya sa kasarian, mga karapatan sa sekswalidad, at hustisyang panlipunan.

VSO kenya logo

Innovation: Data4Youth Accountability Hub (D4Y-AH)

Organisasyon: VSO 

Bansa: Kenya

Ang pananagutan sa lipunan, o ang paraan ng pananagutan sa mga gumagawa ng desisyon para sa pambansa at sub-nasyonal na mga problema sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa sibiko, ay lalong ginagamit ng mga practitioner sa sektor ng kalusugan. Sa kabila ng lumalaking katanyagan nito, ang mga pangunahing populasyon gaya ng kabataan, LGBTQ+ na komunidad, at mga taong may kapansanan ay malamang na hindi kasama sa diskarteng ito. Maraming kabataan nagsisimula nang magsulong ang mga non governmental organization para sa pagpaplano ng pamilya at mga serbisyong pangkalusugan ng reproduktibo gamit ang social accountability, ngunit hindi nagtagumpay dahil sa kakulangan ng mga platform sa pagbabahagi ng data at mga kumplikadong digital na solusyon na hindi masusukat. Ang Data4Youth Accountability Hub (D4Y-AH) ay isang digital na tool na naglalayong lutasin ang isyung ito sa pamamagitan ng paghahatid ng pananagutan sa lipunan na pinamumunuan ng kabataan para sa kalusugan at mga karapatan sa sekswal at reproduktibo (SRHR). Binubuo ang dashboard ng: 1) isang tool ng data na magagamit ng kabataan para i-map out ang mga isyu sa SRHR, at ikonekta ang mga ito sa mga kasalukuyang framework ng patakaran, 2) isang Android app na kumukolekta ng data ng SRHR mula sa mga lokal na klinika sa Kenya, at 3) isang tool sa data na ginagawa ng mga kabataan. magagamit upang suriin ang data ng SRHR sa buong bansa. Ang hub ay papalakasin ng mga kabataan, sa pag-asang maiugnay ang napapanahong mga isyu ng SRHR sa mga pangunahing aktor, mga organisasyon ng lipunang sibil, at mga institusyon ng gobyerno.

Ang VSO ay isang organisasyong nagsisikap na mapabuti ang pag-access at paghahatid ng mga serbisyo ng FP/RH, na may espesyal na pagtuon sa mga kabataan, mga taong may kapansanan, at kababaihang naninirahan sa mga komunidad sa kanayunan.

Kilalanin ang Semi-Finalist

Education As A Vaccine logo

Innovation: Frisky App para sa Pinasadyang Impormasyon at Data sa Pagtatasa ng Panganib sa Sekswal

Organisasyon: Edukasyon bilang isang Bakuna

Bansa: Nigeria

 Maraming kabataan at kabataan sa Nigeria ang aktibo sa pakikipagtalik at nangangailangan ng access sa tumpak na impormasyon at serbisyo ng sexual and reproductive health (SRH) upang maiwasan ang mga peligrosong gawi at maprotektahan ang kanilang kalusugan at kapakanan. Ang mga stakeholder ng SRH, sa turn, ay nangangailangan ng impormasyon na nakabatay sa ebidensya upang matiyak na sila ay nagdidisenyo at nagpapatupad ng mga kaugnay na interbensyon na tumutugon sa mga aktwal na pag-uugali sa pagkuha ng panganib ng mga kabataan, ngunit sa kasalukuyan ay kulang sila sa ganitong uri ng data. Ang Frisky app ay nilulutas ang parehong mga problema. Kasalukuyang dina-download ng higit sa 3,000 kabataan na may edad 15-29, binibigyang-daan ng Frisky app ang mga kabataan na masuri ang kanilang mga panganib sa sekswal na kalusugan sa pamamagitan ng pagtanggap ng iniangkop na impormasyon batay sa kanilang mga sagot sa isang serye ng mga tanong at iugnay sila sa mga sinanay na tagapayo ng kabataan para sa karagdagang impormasyon. Ang Education as a Vaccine ay naghahanap ng pondo upang mapataas ang kamalayan tungkol sa app sa mga kampus sa kolehiyo habang sinusuri din ang data ng pakikipagsapalaran sa sekswal mula sa app at sini-synthesize ito para sa mga program manager at mga gumagawa ng desisyon upang ipaalam ang pagbuo ng mga interbensyon sa programa. Sa pamamagitan ng pagpapalaki ng Frisky, ang tumpak na impormasyon ay ilalagay sa mga kamay ng mga kabataan upang iwaksi ang mga alamat ng SRH at maling kuru-kuro at mga programa ay maaaring idisenyo batay sa mga pangangailangan ng kabataan.

 Ang Education as a Vaccine ay isang organisasyong pinamumunuan ng kababaihan, nakatuon sa kabataan na nagsisikap na isulong ang kalusugan at mga karapatan ng mga kabataan at kabataan sa pamamagitan ng teknolohiya.

Mic graphic

Innovation: Youth Alliance of Knowledge Champions to Share their FP/RH Stories

Organisasyon: Artivism Academy

Bansa: Pakistan

Ang pag-access sa impormasyon ng family planning at reproductive health (FP/RH) sa mga kabataan ay isang hamon sa Pakistan dahil sa mga bawal sa kultura. Ang mga hamon na ito ay naging mas malinaw pagkatapos ng mga baha noong Hunyo 2022, na may tinatayang 1.6 milyong mga batang babae at kababaihan sa edad ng reproductive na nangangailangan ng agarang serbisyo sa sekswal at reproductive na kalusugan. Iminumungkahi ng Artivism Academy na baguhin ang paraan ng pagbabahagi ng mga programa ng FP/RH ng kaalaman para sa mga kabataan at kabataang apektado ng baha sa Pakistan sa pamamagitan ng pagtatatag ng National Youth Alliance of Knowledge Champions ng magkakaibang aktibistang kabataan ng SRH na bubuo ng mga kaakit-akit at malikhaing mapagkukunan, kabilang ang mga komiks, animated mga video, at isang interactive na laro, upang ibahagi ang mga kuwento ng kanilang mga hamon at solusyon. Ibabahagi rin ng mga youth champion ang kanilang mga kuwento kaugnay ng menstrual hygiene, youth-friendly health services, gender-based violence, at iba pang FP/RH topics sa ibang mga kabataan sa pamamagitan ng interactive storytelling sessions. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito sa pagbabahagi ng kaalaman na pinamumunuan ng kabataan, nilalayon ng Artivism Academy na bigyan ng kapangyarihan ang mga kabataan na gumawa ng mga desisyong may kaalaman tungkol sa kanilang kalusugan at kapakanan at ikonekta sila sa mga nauugnay na mapagkukunan.

Artivism Academy ay isang social enterprise sa Pakistan na gumagamit ng sining upang itaguyod ang kamalayan, pagbabago sa lipunan, pinalakas na kapaligiran at mga sistema ng kalusugan, at makabuluhang pakikipag-ugnayan ng kabataan.

Talent Youth Association Ethiopia logo

Innovation: Isang Inclusive Knowledge Sharing Platform para sa AYSRH Workforce

Organisasyon: Talent Youth Association

Bansa: Ethiopia

Bagama't ang Ethiopia ang may pangalawang pinakamalaking populasyon ng kabataan sa Africa, marami pa rin sa mga kabataang ito ang nakakaranas ng mga hadlang sa mga serbisyong pangkalusugan, lalo na pagdating sa contraceptive access. Karamihan sa pagkakaibang ito ay dahil sa pagbawas sa pagpopondo para sa mga programa sa pagpaplano ng pamilya sa bansa, at ang kawalan ng nauunawaan na datos ng adolescent at youth sexual and reproductive health (AYSRH) para sa mga opisyal ng gobyerno. Ang Talent Youth Association ay naglalayong labanan ang isyung ito sa pamamagitan ng pagbuo ng mga fact sheet sa AYSRH at FP sa Amharic gamit ang data mula sa Ministry of Health at sa Guttmacher Institute. Kasama rin sa kanilang inobasyon ang pag-oorganisa ng isang mataas na antas na forum ng talakayan kasama ang mga kinatawan ng kabataan, kalalakihan, kababaihan, at kabataang may mga kapansanan, mula sa iba't ibang organisasyon upang talakayin ang data na ito, at magtrabaho upang malutas ang mga isyu sa AYSRH. Ipapakita ng forum ang kahalagahan ng mga regular na talakayan sa pagitan ng mga kabataan, tagapagpatupad ng programa, at mga gumagawa ng desisyon, na may layuning magtatag ng quarterly roundtable discussion sa pagitan ng mga miyembro ng komite ng gobyerno, AYSRH/FP practitioner, at mga kabataan upang magbahagi ng datos, pananaliksik, at pag-aaral mula sa pagpapatupad ng programa.

Ang Talent Youth Association ay isang organisasyong pinamumunuan ng kabataan na nagbibigay kapangyarihan at nagtataguyod ng access sa sekswal at reproductive health, pagpaplano ng pamilya, adbokasiya, at makabuluhang partisipasyon ng kabataan sa Ethiopia.

Mga Alituntunin at Mga Madalas Itanong

Para sa karagdagang impormasyon sa tema ng season na ito at impormasyon sa proseso ng pagpili at paggawad ng kumpetisyon, pakitingnan ang mga dokumentong nakalista sa ibaba.

Tingnan ang Mga Nakaraang Panahon

The Pitch: Funding Knowledge Champions in Family Planning

Ang Pitch Season 2

Kasama sa aming Season 2 finalists ang Projet Jeune Leader (Madagascar), Save the Children Kenya, Strong Enough Girls Empowerment Initiative (Nigeria at Niger), Blind Youth Association Nepal, at Population Foundation of India.

Gusto mong basahin ang tungkol sa kanilang mga nanalong inobasyon? Bisitahin ang Season 2 landing page.

The Pitch: Funding Knowledge Champions in Family Planning

Ang Pitch Season 1

Kasama sa aming Season 1 finalists ang Stand With A Girl Initiative (Nigeria), White Ribbon Alliance for Safe Motherhood (Malawi), Safe Delivery Safe Mother (Pakistan) at Jhpiego India.

Gusto mong basahin ang tungkol sa kanilang mga nanalong inobasyon? Bisitahin ang Season 1 landing page.