Mag-type para maghanap

Season Two

Sa Season 2, ginawa ng mga innovator ang higit at higit pa upang punan ang mga kakulangan sa paghahanap ng data sa pagpaplano ng pamilya na tukoy sa konteksto, napapanahon, naa-access na mauunawaan ng mga tao sa iba't ibang antas. Sa huli, limang organisasyong nakabase sa Nepal, Nigeria, India, Madagascar, at Kenya ang ginawaran ng kabuuang $250,000 dollars para ipatupad ang kanilang mga ideya.

Mula sa pagsira sa mga hadlang para sa mga taong may mga kapansanan sa pamamagitan ng inklusibong mga alituntunin ng FP/RH hanggang sa paggawa ng serye ng podcast na nagpapakita ng mga lokal at katutubong karanasan sa FP/RH, tingnan ang mga sumusunod na organisasyong ito at ang kanilang mga ideya.

Ang KM Champion Innovators:

BYAN's logo

Blind Youth Association Nepal 

Paglalarawan: Ang Blind Youth Association Nepal ay isang organisasyong pinamumunuan ng kabataan na nagsusulong ng pag-access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya/kalusugan na sekswal at reproduktibo (FP/SRH) para sa mga People Living With Disabilities (PLWDs) sa Nepal.

Innovation: Mga Alituntunin sa Disability Inclusive FP/SRH Services (GODS)

Sa kabila ng pagkakaroon ng mga karapatan, damdamin, sekswal na pagnanasa at pangangailangan, ang mga taong may kapansanan (PLWD) sa Nepal ay kadalasang hindi natutugunan ang kanilang pagpaplano ng pamilya sa sekswal at reproductive health (FP/SRH). Nahaharap sila sa mga hadlang na kinabibilangan ng limitadong pag-access sa mga serbisyo, stigma, kamangmangan, at mga negatibong saloobin, na nagreresulta sa mababang paggamit ng mga serbisyo ng FP/SRH. Bagama't tila progresibo ang konstitusyon ng Nepal sa mga batas gaya ng Safe Motherhood and Reproductive Health Act, ang mga naturang batas ay hindi tumutugon sa kapansanan. Mga Alituntunin ng BYAN sa Disability Inclusive FP/SRH Services (GODS)naglalayong bawasan ang mga hadlang para sa mga PLWD sa pag-access sa mga serbisyo ng FP/SRH sa pamamagitan ng paglikha at pagtataguyod ng mga alituntuning tumutugon sa kapansanan para sa mga tagapagbigay ng serbisyo at mga opisyal ng gobyerno. Kasama sa mga alituntunin ang impormasyon tungkol sa pag-access, pinakamababang pamantayan, pamamaraan at paraan ng pagbabawas ng mga hadlang para sa mga PLWD na ma-access ang ligtas na pagiging ina at iba pang mga serbisyo ng FP/SRH. Sa pakikipagtulungan ng Ministry of Health at Family Welfare Division ng gobyerno, ang GODS ay nilikha at inilathala sa Nepali sa website ng Family Welfare Division. Ang mga alituntunin ay makukuha rin sa Ingles. 

Mga Resulta at Aral na Natutunan 

Naibahagi ng BYAN ang mga alituntuning ito sa maraming paraan: nagsagawa ang organisasyon ng validation workshop sa mga kinatawan mula sa mga organisasyon ng mga taong may kapansanan (OPD), at nagsagawa ng mga pagpupulong kasama ang Family Welfare Division at iba pang mga eksperto sa pagbuo ng mga alituntunin. Nagpatuloy sila sa pagtaas ng kamalayan at paggamit ng GODS sa pamamagitan ng pagsasanay sa 181 service provider bilang master trainer, at 905 service provider sa pamamagitan ng cascade training. Pinangunahan din ng BYAN ang isang dissemination event sa 195 persons with disabilities. Ang ilang mga aral na natutunan ay kinabibilangan ng pagsasama ng mga taong may kapansanan sa mga unang yugto ng pagpaplano at pagprograma ng patakaran para sa FP/RH, at paglapit sa agwat ng kaalaman sa pamamagitan ng pagsasanay sa higit pang mga service provider at stakeholder sa pagpapatupad ng inclusive FP/RH services.

Mga mapagkukunan:

pfi-logo-final

Populasyon Foundation ng India

Paglalarawan: Ang Population Foundation of India ay isang non-profit na organisasyon na bumubuo at nagpapatupad ng mga interbensyon sa kalusugan na tumutugon sa kasarian sa pakikipagtulungan sa mga pambansa at estadong pamahalaan, mga CSO, mga institusyong pananaliksik, at media.

Innovation: Hindi Language FP/SRH Knowledge Bank

Sa India, karamihan sa mga pambansang channel ng media ay nag-uulat sa FP/SRH sa English, na nag-iiwan ng malawak na seksyon ng mga tao sa mga estado ng Hilagang Indian na nagsasalita ng Hindi–na may ilan sa mga pinakamataas na rate ng fertility–wala ng impormasyong ito.  Nagkaroon ng pangangailangan para sa isang platform na nagbibigay ng na-verify na data at impormasyon para sa pag-uulat sa Hindi pahayagan, istasyon ng telebisyon at digital media platform. Para sa kanilang kaalaman sa pamamahala ng pagbabago, Ang Populasyon Foundation ng India isinalin ang impormasyon ng FP/SRH tungkol dito umiiral na online Knowledge Bank sa Hindi para sa mga lokal at rehiyonal na mamamahayag. TAng Hindi resource bank ay isang one-stop na solusyon para sa mapagkakatiwalaan at nakabatay sa ebidensya na impormasyon na nakasentro sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo, at pagbabahagi ng mga pinakabagong pag-unlad, impormasyon at pananaliksik sa loob ng lugar na ito sa kalusugan. Sa online platform, jang mga ournalist ay makakapili ng isang partikular na estado at makakuha ng impormasyon sa mga indicator ng FP at iba pang mga parameter gaya ng paglaki ng populasyon.  Ang pagkakaroon ng impormasyon ng FP/SRH sa Hindi ay magdadala ng mas mataas na antas ng kamalayan sa gitna ng populasyon, mga gumagawa ng desisyon, mga civil society organization (CSO), mga grupo ng komunidad, mga tagapagbigay ng serbisyo at mga frontline na manggagawa, na nagreresulta sa pagtaas ng paggamit ng mga modernong serbisyo ng FP/SRH. 

Mga Resulta at Aral na Natutunan 

Ang Population Foundation India ay nagsalin ng 36 na mapagkukunan, na orihinal sa Ingles, sa Hindi na nauugnay sa anim na malawak na tema: Mga katotohanan at numero ng paglaki ng populasyon; Mga katangian ng isang epektibong programa ng FP; Pagpipigil sa pagbubuntis; Mga Patakaran at Pangako ng FP at SRH ng India; COVID-19 at Family Planning at Sexual & Reproductive Health. Ang pangunahing madla ng resource bank ay mga mamamahayag, akademya, at mga CSO. Ang average na oras na ginugol sa Hindi site ay 5 minuto at 30 segundo, na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng pakikipag-ugnayan. Ang mga aral na kinuha ng PFI sa pagpapatupad ng inobasyong ito ay ang pagpapatuloy gawing available ang mga materyales sa mga lokal na wika sa pamamagitan ng Hindi FPRB, at paghikayat sa mga stakeholder na magsulat at magbahagi rin ng mga mapagkukunan sa mga lokal na wika. 

Mga mapagkukunan:

Projet Jeune Leader logo

Pinuno ng Projet Jeune

Paglalarawan: Ang Projet Jeune Leader ay isang organisasyong pinamumunuan ng mga kabataan na nagtatrabaho sa mahirap maabot, kulang ang resource na mga setting sa Madagascar, na naghahatid ng komprehensibong edukasyon sa sekswalidad sa mga pampublikong middle school. 

Innovation: “Ampitapiao!” Isang virtual na data hub at serye ng print magazine sa kabataang SRH

Sa nakalipas na tatlong taon, ang Projet Jeune Leader ay gumagawa ng serye ng magazine sa sexual and reproductive health (SRH) na tinatawag na EKO na umabot sa mga kabataan, magulang, guro, at administrador ng paaralan sa mahirap maabot, mga komunidad sa kanayunan sa Madagascar. Noong 2021, nakatanggap ang organisasyon ng mahigit 4,600 sulat-kamay na komento, tanong, at mungkahi mula sa mga nagbabasa ng serye. Nagpasya ang Projet Jeune Leader na dalhin ang kaalaman at feedback na ito mula sa mga komunidad sa mga gumagawa ng desisyon sa antas ng bansa, sa pamamagitan ng bagong print at online na serye ng mga magazine. Ang Projet Jeune Leader Madagascar ay lumikha ng apat na isyu ng isang bagong magazine na nakaharap sa komunidad na tinatawag “Ampitapiao!”, o “Ipasa mo!”. Ang mga isyung ito ay sumasaklaw sa mainstreaming sexuality education, pag-unawa kung ano ang gumagana at hindi gumagana sa FP/RH ng kabataan, pagpigil at pagtugon sa karahasan sa mga paaralan, at pagpapalakas ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa kabataan. isinama sa isang virtual na platform upang mangolekta, mag-code, at mag-digest ng mga komentong natanggap mula sa mga mambabasa. Ang serye ay magagamit sa French at Malagasy, at lumilikha ng isang kritikal na loop sa pagitan ng lokal na kaalaman sa SRH at pambansang antas ng mga proseso ng paggawa ng desisyon sa Madagascar.

Mga Resulta at Aral na Natutunan

 “Ampitapitao!” ay ibinahagi sa mga paaralan at mga kaganapan sa komunidad sa loob ng Madgascar sa pamamagitan ng PJL's 43 Educators. Mahigit 4,000 kopya ng mga magasin ang ipinakalat sa mga mag-aaral, magulang, at miyembro ng komunidad sa 51 paaralan noong Mayo at Hunyo 2022. Higit sa 20,000 estudyante sa middle school ang nagbasa at nagtalakay sa mga magasin. Nakatanggap din ang koponan ng 8,498 nakasulat na komento mula sa mga mambabasa. Kabilang sa mga pangunahing mensahe sa mga magazine ang pagtataguyod para sa mga programa, kasanayan, proseso, o patakaran na may matibay na baseng ebidensya at alam ng lokal na kaalaman at feedback. Noong Nobyembre 2022, mahigit sa 50 pambansang gumagawa ng desisyon at teknikal na tagapayo ang nakatanggap ng mga bersyon na nakabatay sa papel ng mga magazine na nakatuon sa bansa. Ang ilang mahahalagang aral na kinuha ni PJL mula sa The Pitch ay nakatuon sa makabuluhang pakikipag-ugnayan sa mga kasosyo sa lipunang sibil upang maisama ang katarungan at kalidad sa KM, at napagtatanto na ang pagse-segment ng madla ay gumaganap ng mahalagang papel sa pag-unawa kung anong kaalaman, halaga, at priyoridad sa FP/RH ang mahalaga sa tumutok sa.

Mga mapagkukunan:

save the children logo

Save The Children Kenya

Paglalarawan: Ang Save the Children Sinusuportahan ng Kenya ang gobyerno sa pagpapalakas ng mga patakaran at sistema upang makamit ang agaran at pangmatagalang pagbabago sa buhay ng mga bata upang walang bata na mamatay mula sa isang maiiwasang dahilan.

Innovation: Sentralisadong FP Data Dashboard

Ang database ng Kenya Health Information System (KHIS) ay nagho-host ng napakahalagang data sa kalusugan; gayunpaman, wala itong data na tukoy sa konteksto, pinasimpleng pagpaplano ng pamilya (FP), na nagpapahirap sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at mga gumagawa ng patakaran na maunawaan ang mga trend ng FP mula sa database upang ipaalam ang programming, patakaran, at paggawa ng desisyon. Sa pakikipagtulungan ng Division of Reproductive and Maternal Health (DRMH) ng Ministry of Health (MoH) ng Kenya, ang Clinton Health Access Initiative, at iba pang mga kasosyo, inangkop at pinasigla ng Save The Children Kenya ang Family Planning Dashboard. Ang Sentralisadong FP Data Dashboard asinusuri at ipinapakita ang up-to-date, madaling-makahulugan, praktikal na data analytics upang ang mga user ay makapagplano, magpatupad, at masubaybayan ang pag-usad ng mga interbensyon at programa sa pagpaplano ng pamilya, pagpapabuti ng kalidad at pagganap ng programa. Sa pamamagitan ng access sa data at mga insight na ito, iaangkop ng mga propesyonal sa FP ang kanilang mga interbensyon o magpapatupad ng mga bago upang tumugon sa mga pangangailangan ng mga kabataang babae at kababaihan sa buong bansa. Ang Dashboard ay maaaring gamitin ng National, County, at Sub-County MOH FP program managers, FP stakeholders, partners, at mga propesyonal.

Mga Resulta at Aral na Natutunan

Mula Setyembre hanggang Nobyembre ng 2022, mayroong 89 na natatanging pag-log in sa dashboard, at ang bilang ay patuloy na tataas kasama ng mga aktibidad sa pagpapakalat sa hinaharap. Mahahanap ng mga user ang dashboard sa server ng National AIDS and STI Control Program (NASCOP), ang pinakagustong server ng MOH. Ang pagpapanatili ng dashboard ay patuloy na pangangasiwaan at popondohan ng MOH sa pamamagitan ng NASCOP. Para sa Phase 2 ng dashboard, plano ng Save the Children na isama ang mga tagapagpahiwatig ng kalusugan ng reproduktibo, at isang Certification Module para sa mga sinanay na manggagawa sa Pangangalagang Pangkalusugan. Ang mga update na ito sa dashboard ay inirerekomenda ng mga opisyal ng MOH at iba pang stakeholder at partner ng FP. Ang isang pangunahing aral na natutunan para sa Save The Children ay kung paano ang pakikipagtulungan, pagbuo ng mga koalisyon, at pagpapakilos ng mga stakeholder sa loob ng sektor ng pamamahala ng kaalaman ay mahalaga sa pagtiyak na ang mga organisasyon ay nagsasama-sama ng mga mapagkukunan upang makuha ang data ng FP/RH sa abot ng kanilang makakaya.

SEGEI logo

Strong Enough Girls' Empowerment Initiative (SEGEI)

Paglalarawan: Strong Enough Girls' Empowerment Initiative (SEGEI) ay isang non-profit na pinangungunahan ng kababaihan, nakatuon sa kabataan, na nagpapasiklab, nag-aalaga, at gumagamit ng mga intelektwal at panlipunang lakas ng mga kabataang babae at kababaihan sa pamamagitan ng edukasyon, mentorship, pagbuo ng mga kasanayan sa buhay at komprehensibong pagpaplano ng pamilya at edukasyon sa sekswalidad sa Nigeria.

Innovation: Indi-Genius: A Bi-lingual na Podcast Series

Bagama't marami ang Ang impormasyon ng FP/SRH sa Nigeria, bansa at partikular sa konteksto, katutubong kaalaman ay hindi mahusay na naidokumento. Strong Enough Girls' Empowerment Initiative (Ang SEGEI) ay naglalayong magbigay ng mga katutubong pinuno ng kalusugan ng reproduktibo ng isang plataporma upang ibahagi ang lokal na kaalaman at pinakamahuhusay na kasanayan sa programming ng FP/RH. Ang Indi-Genius, isang bi-lingual (Ingles at Pranses) na 20-episode na serye ng podcast, ay nilikha upang magamit ang pagkukuwento upang magbahagi ng mga tunay na karanasan sa buhay ng mga grassroots na pinuno ng pagpaplano ng pamilya sa Nigeria at Republika ng Niger, na itinatampok kung ano ang gumagana at kung ano ang gumagana. t sa reproductive health programming. Ang inisyatiba ay naglalayong baguhin ang salaysay kung paano binibigyang-kahulugan, nauunawaan, at ginagamit ang kaalaman sa FP/RH sa pamamagitan ng paglalahad ng kaalaman ng mga katutubong kabataang lider na nagbabago ng mga pamantayan at nagtutulak ng pagbabago sa kanilang mga komunidad. Upang simulan ang serye, nag-host ang SEGEI at The Youth Ambassadors Network of Niger Republic (RJA SR/PF) ng co-creation workshop upang matukoy ang mga paksa ng podcast sa mga organisasyon ng civil society at mga batang lider. Pinili ang mga lokal na batang lider ng FP na lumahok sa podcast sa pamamagitan ng pampublikong tawag sa mga social media platform. Ang mga ekspertong ito panauhing bida sa mga episode, tinatalakay ang mga paksa tulad ng mga pangako sa FP2030, mga patakaran at estratehiya ng FP/RH, mga kabataan at kabataang may kapansanan, mga kabataan at HIV, at pakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng komunidad. Ang podcast ay ibinahagi sa SEGEI website, Instagram, Facebook, Twitter, at streaming platform. Ang mga episode ay isinalin din sa English, Pidgin, Igbo, Yoruba, Gade, at French.

Mga Resulta at Aral na Natutunan

Napakaraming stakeholder ang gumanap ng papel sa disenyo at pagpapatupad ng aktibidad na ito, kabilang ang Réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et le planning familial au Niger, USAID, Nigeria Health Watch, Stand With a Girl (SWAG) Initiative, ang Federal Ministry of Health, at higit pa. Bilang karagdagan sa serye ng podcast, nagsagawa ang SEGEI ng mga Instagram Live na pag-uusap sa English at French sa pagitan ng mga lider ng kabataan at mga dalubhasa sa ASRH sa rehiyon hinggil sa pinakamahuhusay na kagawian sa FP/RH, at pagpapatibay ng mga intergenerational partnership. Apat sa mga kampeon ng kabataan ay itinampok din sa mga kwento sa radyo pagkatapos makilahok sa serye ng podcast. Ang “Indi-Genius” ay nakabuo ng mahigit 300 na pakikinig sa website, at mahigit 2,000 na pakikinig sa Instagram. Ang Instagram page ay tiningnan ng mahigit 2,295 beses, nakatanggap ng mahigit 300 likes, at ibinahagi ng mahigit 100 beses. Sa pamamagitan ng Twitter, ang serye ay na-retweet nang 69 beses, at nagustuhan ng mahigit 100 beses. Ang ilang mga aral na natutunan na kinuha ng SEGEI mula sa karanasang ito ay kinabibilangan ng pag-angkop ng programa ng kabataan at kabataang sekswal at reproductive health (AYSRH) sa mga partikular na pangangailangan at boses ng kabataan, at kinasasangkutan ng mga kabataan mula sa mga simulang yugto ng disenyo ng AYSRH hanggang sa pagpapatupad ng proyekto.

Mga mapagkukunan