Mag-type para maghanap

Magkasama para Bukas Quarterly Newsletter

cover image of 'Together for Tomorrow'

Magkasama para Bukas Quarterly Newsletter

Magkasama para Bukas ay isang naka-print na newsletter na nagpapakita ng pinakabagong mga tagumpay at tagumpay sa loob ng aming masiglang Family Planning at Reproductive Health (FP/RH) na komunidad sa buong Asia, East Africa, at West Africa. Inilathala kada quarter sa English at French, Magkasama para Bukas ay dinisenyo para sa offline na pagbabahagi at na-optimize para sa mas mabilis na mga oras ng pag-download sa pamamagitan ng pagbubukod ng mga larawan.

Nadevelop kami Magkasama para Bukas bilang tugon sa mahalagang feedback na natanggap sa panahon ng pagsusuri ng proyekto noong 2023, kung saan ang mga miyembro ng komunidad ay nagpahayag ng kagustuhan para sa mga opsyon sa offline na nilalaman. Kinikilala ang mga hamon sa koneksyon na naranasan ng aming mga kasamahan sa malalayong lugar na may limitadong internet access, direktang tinutugunan ng espesyal na newsletter na ito ang alalahaning ito.

Available Magkasama para Bukas Mga isyu:

A solid yellow background with the title 'Together for Tomorrow.' Illustrations depict diverse people holding large oversized puzzle pieces in teal, blue, and yellow.

Isyu 1: (Oktubre 1 – Disyembre 31, 2023)