Mag-type para maghanap

Toolkit ng Pagtataguyod ng Pagpapasuso

Oras ng Pagbasa: < 1 minuto

Toolkit ng Pagtataguyod ng Pagpapasuso


Ang Breastfeeding Advocacy Toolkit (ang Toolkit) ay nilayon upang matiyak na ang mga stakeholder ay madaling ma-access at magamit ang mga tool sa adbokasiya na naglalayong pahusayin ang mga patakaran at financing para sa proteksyon, promosyon, at suporta sa pagpapasuso.

Pandayan19

Website Developer

Hello, gumagawa kami ng mga website.