Mag-type para maghanap

Toolkit sa Pagpaplano ng Pamilya na Nakabatay sa Komunidad

Oras ng Pagbasa: < 1 minuto

Toolkit sa Pagpaplano ng Pamilya na Nakabatay sa Komunidad


Ang Toolkit sa Pagpaplano ng Pamilya na Nakabatay sa Komunidad ay isang plataporma para sa pagbabahagi ng maaasahan at may-katuturang impormasyon tungkol sa community-based family planning programs (CBFP) at para sa pagpapalakas ng kapasidad ng mga ahensya at organisasyon na magplano, magpatupad, magsuri, magsulong, at palakihin ang mga programa ng CBFP.

Pandayan19

Website Developer

Hello, gumagawa kami ng mga website.