खोज्न टाइप गर्नुहोस्

अत्यावश्यक स्रोतहरू

परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य संस्थाहरू र परियोजनाहरूका अन्य विशेषज्ञहरूसँगको साझेदारीमा, हामीले महत्त्वपूर्ण FP/RH प्रोग्रामेटिक विषयहरूमा 20 आवश्यक स्रोतहरूलाई क्युरेट गरिएको सङ्कलनमा तानेका छौं — हामीले हाम्रा आफ्नै कार्यक्रमहरूको जानकारी दिन प्रयोग गर्ने स्रोतहरू चयन गर्दै।

प्रत्येक सङ्कलनले विभिन्न सिकाइ शैलीहरूलाई अपील गर्न र प्रत्येक स्रोत किन आवश्यक छ भनेर व्याख्या गर्नका लागि विभिन्न ढाँचाहरू प्रदान गर्दछ, तपाईंलाई यो तपाईंको आफ्नै कामको लागि सान्दर्भिक र समयसापेक्ष छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न मद्दत गर्न। यदि तपाईंले संग्रहको लागि विषय सुझाव गर्नुभएको छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.

Essential Resources
18.7K दृश्यहरू
मार्फत साझेदारी गर्नुहोस्
लिङ्क प्रतिलिपि गर्नुहोस्