தேட தட்டச்சு செய்யவும்

பிட்ச் சீசன் 1

வாட்ச் பார்ட்டிகளை தவறவிட்டீர்களா?

பத்து அரையிறுதி நிறுவனங்கள் ஜூன் 2021 இல் நடுவர் குழுவிடம் தங்கள் யோசனைகளை வழங்குகின்றன. ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா இறுதிப் பகுதியின் பதிவுகளைப் பார்த்து அவர்களின் பிட்ச்களையும் நடுவர்களின் விவாதங்களையும் கேட்கவும்.