खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

एके शफिकुर रहमान

एके शफिकुर रहमान

परियोजना एकीकरण सल्लाहकार, बंगलादेश सेन्टर फर कम्युनिकेसन प्रोग्राम (BCCP)

श्री शफिकुर रहमान एक अनुभवी व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विकासको लागि रणनीतिक सञ्चार, सामुदायिक परिचालन र SBCC क्षमता निर्माण हस्तक्षेपहरूको अवधारणा, डिजाइन, कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमनमा 30 वर्ष भन्दा बढी प्रगतिशील वरिष्ठ स्तरको अनुभव छ। बंगलादेशमा एजेन्सीहरू। हाल बंगलादेश सेन्टर फर कम्युनिकेसन प्रोग्रामसँग काम गर्दै, श्री रहमानले परिवार नियोजन/प्रजननमा विशेष विशेषज्ञताका साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनको क्षेत्रमा परियोजना टोली, GoB स्तरको TA र NGO साझेदारहरूलाई रणनीतिक योजना र मार्गदर्शनको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। महिला, केटी र युवा लक्षित स्वास्थ्य र अन्य कार्यक्रमहरू।

A woman at a health center in Bangladesh