खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

एशले ज्याक्सन

एशले ज्याक्सन

उप निर्देशक, प्रभावकारी गर्भनिरोधक विकल्प (EECO) को विस्तार गर्दै

एशले ज्याक्सन यूएसएआईडी द्वारा वित्त पोषित विश्वव्यापी परियोजना, प्रभावकारी गर्भनिरोधक विकल्पहरू (EECO) विस्तार गर्ने उपनिर्देशक हुन्। जनसंख्या सेवा इन्टरनेशनल (PSI) र अन्य साझेदारहरूसँग साझेदारीमा WCG Cares को नेतृत्वमा, EECO ले परिवार नियोजनको अपरिहार्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना भएको नयाँ गर्भनिरोधक उत्पादन विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दछ। 2013 मा PSI मा सामेल हुनु अघि, Ashley स्वास्थ्य को लागि EngenderHealth र व्यवस्थापन विज्ञान को लागी काम गर्यो। उनी बेनिनमा फुलब्राइट फेलोको रूपमा पनि बस्थिन्। एश्लेले जोन्स हप्किन्स ब्लूमबर्ग स्कूल अफ पब्लिक हेल्थबाट MSPH गरेको छ।

Woman with contraceptive methods | 20 Essential Resources: Contraceptive Product Introduction