खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

क्लाउडिया भोन्ड्रासेक

क्लाउडिया भोन्ड्रासेक

कार्यक्रम र एकीकरण निर्देशक, सफलता ACTION

Claudia Vondrasek, MPH, हाल ब्रेकथ्रु ACTION मा कार्यक्रम र एकीकरण निर्देशक, र पश्चिम अफ्रिका ब्रेकथ्रु ACTION को लागि टोली नेता। उनीसँग फ्रान्कोफोन अफ्रिकामा सामाजिक र व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमहरूमा काम गर्ने 25 वर्ष भन्दा बढीको अनुभव छ।

Women going through the TOSTAN Community Empowerment Program, where women participants learn about their right to health and their right to be free from all forms of violence, about hygiene, and how diseases are spread and prevented. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.
Women going through the TOSTAN Community Empowerment Program, where women participants learn about their right to health and their right to be free from all forms of violence, about hygiene, and how diseases are spread and prevented. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.