खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

ओजोक जेम्स ओनोनो

ओजोक जेम्स ओनोनो

सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, गुलु विश्वविद्यालय

ओजोक जेम्स ओनोनो एक बहु-मिडिया खोज पत्रकार र उत्तरी युगान्डाका कवि हुन् जो उत्तरी युगान्डा मिडिया क्लब (NUMEC) मा संलग्न छन्। उहाँसँग युगान्डाको मिडिया उद्योगमा सात वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ र गुलु विश्वविद्यालयमा सहायक जनसम्पर्क अधिकारीको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ PRB र Goal Malawi द्वारा प्रशिक्षित PED/PHE अधिवक्ता हुनुहुन्छ। हाल, उहाँ Konrad Adenauer Stiftung सँग 2022 Youth for Policy Fellow हुनुहुन्छ। जेम्स ओनोनो पिपल-प्लेनेट जडानका लागि एक PHE/PED सल्लाहकार हुन्। उहाँलाई poetjames7@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

Wii Tuke Gender Initiative interacts with girls on Menstrual Health-Wii Tuke Gender Initiative Pictues
Women from the Young Mothers Group meeting and getting family planning information from a community health worker. The program is supported by Reproductive Health Uganda, with the goal to empower the women in the group, and provide them with family planning information.