खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

विरा डेभिड-रिवेरा

विरा डेभिड-रिवेरा

सञ्चार अधिकारी, अग्रिम परिवार नियोजन

Vira David-Rivera सँग डेटा-संचालित रणनीतिहरू र जनसंख्या-स्तर हस्तक्षेपहरू मार्फत यौन र प्रजनन स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रमहरू सुधार गर्ने अनुभव छ। Vira ले आफ्नो क्यारियर सुरु गर्‍यो डेटा भिजुअलाइजेशन प्रविधिहरू प्रयोग गरेर परिवार नियोजन र किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूलाई खाडलहरू उजागर गर्न, महत्वपूर्ण जनसंख्या पत्ता लगाउन, र प्रभाव प्रदर्शन गर्न प्रोत्साहित गर्न। Vira ले Population Council र EngenderHealth सँग काम गर्नुका साथै नीति, कार्यक्रम र क्लिनिकल सेवाहरू बढाउन १२ देश र २० भन्दा बढी संस्थाहरूमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। हालसालै, उनले बाल्टिमोर शहर स्वास्थ्य विभागमा किशोर र प्रजनन स्वास्थ्य सहायक निर्देशकको रूपमा यौन स्वास्थ्य शिक्षा, प्रभावकारी परिवार नियोजन, र युवा नेतृत्व अवसरहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सेवा गरे। विराले जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयबाट राजनीति विज्ञानमा स्नातक र न्यू स्कूल विश्वविद्यालयबाट सामाजिक र आर्थिक विकासमा कलामा स्नातकोत्तर गरे।

Members of the Mississippi Youth Council (MYCouncil) advocate at the state capitol around sex education in their schools. | Nina Robinson/Getty Images/Images of Empowerment.