खोज्न टाइप गर्नुहोस्

प्रत्यारोपण हटाउने कार्य बल

प्रत्यारोपण हटाउने कार्य बल

2015 मा सुरु गरिएको, इम्प्लान्ट हटाउने कार्य बलले गुणस्तरीय प्रत्यारोपण हटाउने सम्बन्धी मुद्दाहरूमा कार्यान्वयन गर्ने साझेदारहरू, प्रत्यारोपण निर्माताहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, र दाताहरूलाई एकसाथ ल्याउँछ।

नवीनतम पोस्टहरू

midwife providing counseling

के तपाइँ इम्प्लान्ट हटाउने कार्य बल द्वारा थप पोस्टहरू हेर्न चाहनुहुन्छ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!