खोज्न टाइप गर्नुहोस्

परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य मा के काम गर्दछ पश्चिम अफ्रिका मा परिवार नियोजन वर्जित ब्रेकिंग