தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

சாரா வெப்

சாரா வெப்

தொழில்நுட்ப ஆலோசகர், Jhpiego

சாரா Jhpiego இல் ஒரு தொழில்நுட்ப ஆலோசகராக உள்ளார், அங்கு அவர் நிறுவனத்தின் RMNCAH மற்றும் புதுமைகள் போர்ட்ஃபோலியோக்கள் முழுவதும் பணிபுரிகிறார். குடும்பக் கட்டுப்பாடு மற்றும் தாய்வழிப் பிறந்த சுகாதாரத் திட்டங்கள் இரண்டிலும், தனியார் துறையை ஈடுபடுத்துவதற்கான அணுகுமுறைகள் மற்றும் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தில் சந்தை தீர்வுகளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகிய இரண்டிலும் சாரா தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்குகிறது. உலகளாவிய சுகாதாரம் மற்றும் சர்வதேச வளர்ச்சியில் 10 வருட அனுபவத்தை அவர் கொண்டுள்ளார், உலகளாவிய சுகாதார சவால்களுக்கு வக்காலத்து மற்றும் வணிகம் சார்ந்த தீர்வுகளில் கவனம் செலுத்துகிறார். சாரா ஆப்பிரிக்கா, தெற்காசியா மற்றும் மத்திய மற்றும் தென் அமெரிக்கா முழுவதும் அனுபவம் பெற்றவர். அவர் புகெட் சவுண்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் அரசியல் மற்றும் அரசாங்கத்தில் இளங்கலைப் பட்டமும், ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பொது சுகாதாரம் மற்றும் வணிக நிர்வாகத்தில் முதுகலைப் பட்டமும் பெற்றுள்ளார்.

midwife providing counseling
Medical supplies. Credit: US Marines