खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

मार्टा पिरजादेह, MPH

मार्टा पिरजादेह, MPH

वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकार, पाथफाइन्डर इन्टरनेशनल

मार्टा पिरजादेह पाथफाइन्डरको विश्वव्यापी SRHR टोली भित्र AYSRHR को लागि वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकार हुन्। मार्टासँग प्राविधिक विशेषज्ञता, किशोर र युवा कार्यक्रम, अर्थपूर्ण युवा संलग्नता, समुदायमा आधारित FP/RH, HIV, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, सहजीकरण र प्रशिक्षणमा २० वर्षभन्दा बढी अनुभव छ। उनी SRH र बहुक्षेत्रीय युवा कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिएर कार्यक्रम डिजाइन, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा दक्ष छिन्। पाथफाइन्डरमा, मार्टाले बलियो किशोर र युवा कम्पोनेन्टहरू भएका गतिविधिहरूलाई प्राविधिक समर्थन प्रदान गर्दछ, AYSRHR रणनीतिक स्तम्भको लागि नेतृत्व प्रदान गर्दछ र प्राविधिक कार्य समूहहरूमा सहभागिताको साथ साथै WHO, FP2030, जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग साझेदारी मार्फत विश्वव्यापी विचार नेतृत्वमा योगदान गर्दछ। USAID र अन्य। मार्टाले यूएनसी गिलिंग्स स्कूल अफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थबाट स्वास्थ्य व्यवहार र स्वास्थ्य शिक्षामा MPH गरेको छ।