Taip untuk mencari

Soal Jawab Waktu membaca: 5 minit

Mengintegrasikan Pengurusan Pengetahuan Ke Dalam Garis Panduan Penjagaan Diri Senegal


Versi audio artikel ini disediakan melalui penggunaan teknologi berkuasa AI. Suara adalah dijana AI dan tidak mewakili pengarang atau suara sebenar mereka.

Dalam landskap kesihatan reproduktif dan perancangan keluarga yang berkembang di Senegal, penyepaduan amalan penjagaan diri telah muncul sebagai strategi penting. Aissatou Thioye, penyumbang utama kepada inisiatif transformatif ini, memberi penerangan tentang kepentingan kaedah penjagaan diri untuk wanita dan keluarga di Senegal. Daripada kaedah perancangan keluarga hinggalah ke menangani jurang dalam sektor kesihatan, Aissatou menekankan peranan penting yang dimainkan oleh penjagaan diri dalam mencapai objektif penjagaan kesihatan. Dialog seterusnya dengan Ida Rose Ndione meneroka persimpangan pengurusan pengetahuan dengan garis panduan penjagaan diri, menggambarkan bagaimana perkongsian pengetahuan yang disengajakan menjadi asas untuk kejayaan pendekatan inovatif ini.

Bagaimanakah Penjagaan Diri Berkaitan dengan Perancangan Keluarga dan Matlamat Kesihatan Reproduktif Senegal? Mengapakah Kaedah Penjagaan Diri menjadi Pilihan Penting untuk Wanita dan Keluarga di Senegal?

Aissatou Thioye: Penjagaan diri menjamin perlindungan yang lebih baik dan akses kepada penjagaan kesihatan secara umum. Mengambil jalan kepada amalan penjagaan diri menjadi penting bagi wanita apabila kita tahu bahawa mereka juga menyepadukan kesediaan dalam pencegahan, maklumat dan penggunaan peluang yang ditawarkan. Pendidikan kesihatan yang baik untuk wanita dan kanak-kanak perempuan adalah penting. Terdapat juga penggunaan kaedah perancangan keluarga seperti kondom wanita dan lelaki, kaedah FP semulajadi, kontraseptif oral, suntikan sendiri kontraseptif dan pemberian sendiri Cincin Progesteron Faraj (AVP) (intervensi dalam fasa skala). Inisiatif peribadi ini, yang diselia oleh kakitangan kesihatan, bukan sahaja akan membantu untuk meningkatkan pencapaian objektif FP di Senegal, tetapi juga membantu untuk mengisi kekosongan dalam sektor kesihatan yang disebutkan di atas. Dan akhirnya, satu perkara yang khusus untuk golongan muda, dan yang mereka suka ingatkan kepada kita, ialah peluang yang mereka ada untuk memenuhi keperluan asas kesihatan reproduktif mereka dengan kos yang lebih rendah dan tanpa prejudis.

Sejauh manakah Garis Panduan Kebangsaan Penjagaan Diri untuk Memajukan Perancangan Keluarga dan Kesihatan Reproduktif?

Aissatou Thioye: Kadar Prevalensi Kontraseptif (CPR) yang meningkat dua kali ganda dari 2012 hingga 2020, meningkat daripada 12% kepada 26.5%, dengan penurunan dalam kadar Keperluan Tidak Terpenuhi Perancang Keluarga (FUP) daripada 29.4% kepada 21.7%. Walaupun trend evolusi ini, sasaran tidak dapat dicapai dan, seperti yang ditunjukkan dalam panduan penjagaan diri nasional Senegal, untuk pelbagai sektor kesihatan, jurang dikaitkan dengan cabaran utama seperti pengagihan kakitangan berkelayakan yang tidak mencukupi dan tidak saksama, kekurangan penyepaduan perkhidmatan, tidak -pematuhan dengan kontinum penjagaan, dan kewangan dan/atau ketidakbolehcapaian geografi kepada perkhidmatan kesihatan di kawasan atau keadaan tertentu.

Apakah Peranan Pengurusan Pengetahuan dalam Garis Panduan Penjagaan Diri?

Aissatou Thioye: Seperti yang dinyatakan dalam panduan penjagaan diri kebangsaan Senegal, kejayaan strategi penjagaan diri bergantung pada keupayaan penyedia penjagaan untuk memindahkan kemahiran, untuk menyelia dan memantau pengguna, tetapi juga pada keupayaan mereka untuk menjaga diri mereka mengikut garis panduan. Oleh itu, adalah penting untuk memulakan pendekatan berdasarkan celik kesihatan. Ini akan disokong oleh sistem pengurusan pengetahuan yang baik. Ini kerana pengurusan pengetahuan adalah pendekatan yang disengajakan dan sistematik yang membolehkan individu mengumpul pengetahuan dan maklumat, menyusunnya, menghubungkannya dengan orang lain dan menjadikannya lebih mudah untuk digunakan.

Ini adalah selaras dengan peluang yang ditawarkan oleh pengurusan pengetahuan, iaitu pendekatan sistematik dan disengajakan yang menyokong projek dan program dalam mengumpul maklumat dan pengetahuan, mengaturnya, menghubungkannya dengan orang lain dan menjadikannya lebih mudah diakses dan mudah digunakan. Seperti mana-mana inisiatif kesihatan reproduktif, kita berada dalam era di mana pengurusan pengetahuan formal dan disengajakan adalah penting, saya tegaskan kerana niat adalah penting. Melalui pengurusan pengetahuan, kami memudahkan pembelajaran bersama dalam kumpulan perintis penjagaan diri di Senegal dan seterusnya, dengan rakan sebaya di negara lain, menghasilkan kandungan untuk berkongsi pengetahuan, terutamanya melalui catatan blog, memudahkan akses kepada sumber untuk pihak berkepentingan yang berbeza, dan sebagainya. Dan apa yang menarik ialah di Senegal, kumpulan itu sudah memupuk budaya pengurusan pengetahuan ini.

Bagaimana Knowledge SUCCESS Bekerjasama dengan Senegal untuk Mengintegrasikan Pengurusan Pengetahuan (KM) ke dalam its Garis Panduan Penjagaan Diri? (Dengan Siapa Kami Berkongsi, Apakah Peranan Yang Kami Main, Bagaimanakah Prosesnya, dll)

Ida Rose Ndione: Kumpulan perintis penjagaan diri Senegal diselaraskan oleh PATH, dengan kerjasama Kementerian Kesihatan, khususnya Direktorat Jeneral Kesihatan dan Direktorat Kesihatan Ibu dan Anak. Dalam kumpulan ini, kami berbesar hati untuk mengira beberapa rakan kongsi, termasuk PRB dengan Knowledge SUCCESS, SOLTHIS, Acdev, ANJSR/PF, pertubuhan belia, rangkaian siggil jigeen, beberapa organisasi masyarakat sivil, persatuan profesional kesihatan dan lain-lain. Penggerakan di sekitar projek kesihatan yang penting untuk manfaat komuniti kita jelas memerlukan kerjasama. Ini adalah salah satu asas pengurusan pengetahuan. Oleh itu, melalui pembentangan tentang pengurusan pengetahuan untuk menggalakkan pemahaman yang lebih baik mengenainya, dan cadangan konkrit tentang kesan pengurusan pengetahuan terhadap keutamaan awal kumpulan, Knowledge SUCCESS menawarkan sokongannya. Ini mengukuhkan kerjasama awal dengan DSME, PRB, rakan kongsi belia, dsb. Memandangkan kepentingan mendokumentasikan pengalaman penjagaan diri di Senegal, berkongsi pengalaman, belajar daripada orang lain dan membina amalan baik untuk bergerak ke hadapan, mempunyai dokumentari berpusat yang baik sumber boleh diakses oleh semua ahli kumpulan, dsb., Knowledge SUCCESS bekerjasama dengan PATRICK untuk memastikan kumpulan itu dapat bergerak ke hadapan. Knowledge SUCCESS bekerjasama dengan PATH dan PRB untuk mencipta perpustakaan maya dalaman untuk ahli kumpulan, menganjurkan bengkel pembelajaran bersama untuk merangka pelan pembelajaran dan menghasilkan bersama catatan blog dengan PATH tentang kemajuan penjagaan diri di Senegal setelah panduan telah dimuktamadkan, mengambil bahagian dalam proses membangunkan panduan penjagaan diri kebangsaan, di mana, dengan JSI, kami menyediakan bahasa teknikal untuk menyepadukan komponen pengurusan pembelajaran dan pengetahuan, menganjurkan bantuan rakan sebaya antara Senegal dan Nigeria dan merintis rekap aktiviti ini oleh peserta, dsb.

Pernahkah Anda Melihat Sebarang Kesan Daripada Penyepaduan KM ke dalam Garis Panduan Penjagaan Diri Senegal?

Ida Rose Ndione: Ya, seperti yang saya katakan sebelum ini, kita semua sudah sedar tentang kepentingan pengurusan pengetahuan untuk kemajuan keselamatan diri di Senegal. Dan yang baiknya ialah, dari awal lagi, kumpulan ini telah memulakan mesyuarat bulanan bergilir-gilir, dari satu organisasi ahli kumpulan ke organisasi ahli kumpulan yang lain, untuk memimpin dan berkongsi maklumat yang relevan dengan semua ahli, secara maya atau bersemuka. Perkongsian maklumat yang berterusan ini, dalam masa 1 jam, dalam format yang mudah, adalah penting. Semua orang berpeluang untuk berada pada tahap maklumat yang sama, tentang apa yang berlaku di negara kita, organisasi kita dan seterusnya mengenai penjagaan diri, untuk melancarkan refleksi yang boleh membantu memajukan penjagaan diri di Senegal. Pendekatan ini membolehkan setiap organisasi merasa terlibat dan menunjukkan sumbangannya kepada penjagaan diri.

Apakah Tindakan Seterusnya untuk KM dan Penjagaan Diri di Wilayah Afrika Barat? 

Ida Rose Ndione: Di Senegal, komponen ini telah pun disusun secara sistematik, dan kami akan memperkukuhnya dengan penglibatan semua pihak berkepentingan. Kami akan terus menggunakan alat dan teknik pengurusan pengetahuan untuk pelbagai aktiviti kami. Apa yang kami lakukan adalah berdasarkan kerjasama, pembelajaran bersama dan berterusan serta rangkaian. Jadi, pengurusan pengetahuan melangkaui satu kumpulan, tetapi diambil kira walaupun oleh pihak berkepentingan yang bersedia menggunakan pendekatannya.  

Kedua, kami akan berhubung lebih rapat dengan juara penjagaan diri di peringkat serantau dan global, dengan menyediakan sumber kami, menganjurkan aktiviti perkongsian dan pembelajaran, dan sebagainya.

Masa Depan Pengurusan Pengetahuan dalam Strategi Penjagaan Diri

Apabila kita mendalami bidang pengurusan pengetahuan, ternyata bahawa aplikasinya yang disengajakan meningkatkan keberkesanan strategi penjagaan diri. Kerjasama antara Senegal dan Knowledge SUCCESS dalam menyepadukan pengurusan pengetahuan ke dalam garis panduan penjagaan diri menggariskan komitmen kolektif untuk memajukan kesihatan reproduktif. Kesannya sudah nyata, dengan budaya perkongsian maklumat dan pembelajaran bersama yang semakin berkembang dalam kalangan perintis penjagaan diri di Senegal. Memandang ke hadapan, integrasi pengurusan pengetahuan yang sistematik akan terus diperkukuh, bukan sahaja di Senegal tetapi di seluruh rantau Afrika Barat. Perjalanan ke arah juara penjagaan diri dan kerjasama yang dipertingkat menjanjikan masa depan di mana pengetahuan menjadi alat yang berkuasa dalam membentuk landskap kesihatan reproduktif.

Sophie Weiner

Pegawai Program II, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Sophie Weiner ialah Pegawai Program Pengurusan Pengetahuan dan Komunikasi II di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins di mana beliau berdedikasi untuk membangunkan kandungan cetak dan digital, menyelaraskan acara projek dan mengukuhkan kapasiti untuk bercerita dalam Francophone Afrika. Minatnya termasuk perancangan keluarga/kesihatan reproduktif, perubahan sosial dan tingkah laku, dan persimpangan antara populasi, kesihatan dan alam sekitar. Sophie memegang Ijazah Sarjana Muda dalam Bahasa Perancis/Perhubungan Antarabangsa dari Bucknell University, MA dalam bahasa Perancis dari Universiti New York, dan ijazah sarjana dalam Terjemahan Sastera dari Sorbonne Nouvelle.

Aïssatou Thioye

Pegawai Pengurusan Pengetahuan dan Perkongsian Afrika Barat, Knowledge SUCCESS, FHI 360

Aïssatou Thioye adalah divisyen de l'utilisation de la recherche, au sein du GHPN de FHI360 et travaille pour le projet Knowledge SUCCESS and tant que Responsable de la Gestion des Connaissances et du Partenariat pour l'Afrique de l'Ouest. Dans son rôle, elle appuie le renforcement de la gestion des connaissances dans la region, l'établissement des priorités et la conception de stratégies de gestion des connaissances aux groupes de travail techniques and partners de la PF/SR en Afrique de l'Ouest. Elle assure également la liaison avec les partnernaires et les réseaux régionaux. Perhubungan dengan pengalaman anak, Aïssatou a travaillé loket ditambah 10 ans comme journaliste presse, rédactrice-consultante loket deux ans, avant de rejoindre JSI où elle a travaillé dans deux projets d'Agriculture et de Pemakanan, jawatan pegawai media berturut-turut spécialiste de la Gestion des Connaissances.******Aïssatou Thioye berada dalam Bahagian Penggunaan Penyelidikan GHPN FHI 360 dan bekerja untuk projek Knowledge SUCCESS sebagai Pegawai Pengurusan Pengetahuan dan Perkongsian untuk Afrika Barat. Dalam peranannya, beliau menyokong pengukuhan pengurusan pengetahuan di rantau ini, menetapkan keutamaan dan mereka bentuk strategi pengurusan pengetahuan di kumpulan kerja teknikal dan rakan kongsi FP/RH di Afrika Barat. Dia juga berhubung dengan rakan kongsi dan rangkaian serantau. Berhubung dengan pengalamannya, Aïssatou bekerja selama lebih daripada 10 tahun sebagai wartawan akhbar, kemudian sebagai perunding editor selama dua tahun, sebelum menyertai JSI di mana dia bekerja pada dua projek Pertanian dan Pemakanan, berturut-turut sebagai pegawai media massa dan kemudiannya. sebagai pakar Pengurusan Pengetahuan.

Ida Ndione

Pegawai Program Kanan, PATH

Ida Ndione ialah Pegawai Program Kanan untuk PATH di Senegal di mana beliau mengetuai kerja mengenai penjagaan diri untuk kesihatan seksual dan reproduktif, serta penyakit tidak berjangkit. Beliau bekerja dengan sektor swasta kesihatan dan menyediakan sokongan teknikal untuk Kementerian Kesihatan dalam mengadakan Kumpulan Perintis Penjagaan Diri dan membangunkan garis panduan penjagaan diri nasional. Sebelum peranan ini, Ida berkhidmat sebagai Penyelaras Pemantauan & Penilaian PATH untuk pengenalan DMPA subkutaneus dan memberikan sokongan pada penyelidikan dan komunikasi institusi. Beliau adalah ahli pasukan Penilaian Bakal Negara di Senegal, menjalankan penilaian kaedah campuran untuk program Dana Global mengenai Malaria, Tuberkulosis dan HIV. Beliau mewakili PATH Senegal dalam Beberapa Jawatankuasa Kebangsaan dan antarabangsa. Ida mempunyai lima belas tahun pengalaman bekerja di persimpangan kesihatan awam, sosiologi dan dasar dan pembiayaan kesihatan. Beliau memegang ijazah sarjana dalam kesihatan awam dan antropologi

Kiya Myers, MPS

Editor Urusan, Knowledge SUCCESS

Kiya Myers ialah Editor Urusan laman web Knowledge SUCCESS. Beliau sebelum ini merupakan Editor Urusan jurnal CHEST di American College of Chest Physicians tempat beliau bekerja untuk mengalihkan platform penyerahan manuskrip dan melancarkan dua jurnal dalam talian sahaja yang baharu. Beliau ialah Penolong Editor Urusan di American Society of Anesthesiologists, bertanggungjawab menyalin lajur "Sains, Perubatan dan Anestesiologi" yang diterbitkan setiap bulan dalam Anestesiologi dan memastikan pematuhan kepada dasar ulasan rakan sebaya oleh pengulas, editor bersekutu dan kakitangan editorial. Beliau memudahkan kejayaan pelancaran Podcast Darah pada tahun 2020. Berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kecil Podcast bagi Jawatankuasa Pembangunan Profesional untuk Majlis Editor Sains, beliau berjaya menjayakan pelancaran CSE SPEAK Podcast pada tahun 2021.