Taip untuk mencari

Padang

The Pitch Musim 3

The Pitch ialah pertandingan global yang menyediakan pembiayaan untuk memulakan atau menskalakan inisiatif pengurusan pengetahuan (KM) di negara terpilih di Afrika dan Asia. Musim 3 The Pitch akan membiayai inovasi KM yang dipacu tempatan untuk DIPIMPIN BELIA dan/atau BERFOKUS REMAJA program perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH). Kami amat berminat program yang menggunakan pembangunan belia positif (PYD) dan jantina pendekatan transformatif. Untuk maklumat lanjut sila lihat Senarai Semak Pembangunan Belia Positif dan Transformasi Jantina USAID dan juga Panduan Pengguna Kontinuum Integrasi Jantina.

Untuk Musim 3, kami menerima lebih daripada 50 permohonan. Kami memilih 6 peserta separuh akhir untuk mengemukakan idea mereka kepada panel hakim. 

Ketahui siapa yang telah dianugerahkan $50,000 untuk melaksanakan idea mereka! Tonton episod di bawah.

Temui Finalis

Hakim kami memilih ketiga-tiga organisasi ini untuk melaksanakan idea kemenangan mereka dalam tempoh 5 bulan dari Jun – Oktober 2023.

SERAC Bangladesh logo

Inovasi: Lagu Rakyat SRHR Berkontekstual di Bangla

Organisasi: SERAC

Negara: Bangladesh

Maklumat kesihatan seksual dan reproduktif (SRH) dalam dialek serantau Bangla tiada. Halangan bahasa ini menjadikan berjuta-juta orang muda tidak dapat dicapai untuk program SRH. SERAC berhasrat untuk memanfaatkan pengalaman lepas mereka untuk mengisi jurang pengetahuan ini dengan mencipta 5 lagu balada dan jenis lagu rakyat Bangla yang lain seperti Puthi dan Gambhira untuk menyampaikan topik SRHR berkonteks tempatan kepada golongan muda melalui lagu dan visual iringan. Kementerian Kesihatan sebelum ini telah memuji kerja SERAC dalam mencipta lagu yang serupa dalam Puthi. Inovasi ini secara langsung akan menyumbang kepada merealisasikan strategi kesihatan remaja kebangsaan dan menjana lebih banyak permintaan dalam kalangan remaja untuk mengakses perkhidmatan kesihatan dan SRH yang berkaitan dalam komuniti mereka. Penyampaian maklumat SRHR melalui lagu dalam bahasa tempatan mereka akan membantu golongan muda mengingati maklumat tersebut dan mendorong pihak berkepentingan dan penggubal dasar untuk memikirkan semula program dan strategi masa depan. Lagu-lagu itu akan disebarkan di laman web SERCA-Bangladesh dan platform media sosial. 

SERAC-Bangladesh ialah organisasi pembangunan yang diterajui belia yang mempromosikan sosio-ekonomi, status sosial dan taraf hidup komuniti yang terdedah melalui pembinaan kapasiti, peningkatan kesedaran, komunikasi strategik dan program inovatif.

The YP Foundation. Feminist, intersectional, rights-based

Inovasi: Kaleidoskop: Chatbot Transformatif Jantina Percuma

Organisasi: Yayasan YP

Negara: India 

Bagi kebanyakan orang, pengetahuan tentang kesihatan dan hak seksual dan reproduktif (SRHR) sama ada tiada atau maklumat yang bersifat eurosentrik dan tidak berkaitan, cisheteronormatif dan pengecualian identiti jantina dan seksualiti yang pelbagai, dan berasaskan pencegahan dan bukannya afirmatif keseronokan. Untuk menangani perkara ini, Yayasan YP berhasrat untuk membangunkan Kaleidoscope, chatbot berasaskan WhatsApp transformatif jantina percuma dalam bahasa Inggeris dan Hindi yang mengumpulkan sumber, alatan dan maklumat serta menjadikannya boleh diakses oleh golongan muda India. Pengguna boleh bertanya soalan tentang pelbagai topik SRHR, meneroka alatan untuk advokasi, mencari penyedia perkhidmatan dan mengakses nombor talian bantuan. Kaleidoskop akan menyediakan ruang yang selamat dan sulit untuk golongan muda meneroka pilihan mereka pada platform yang disulitkan. Ia akan dibangunkan dengan kerjasama pakar teknologi dan golongan muda dan analisis arah aliran dalam chatbot akan membantu memaklumkan program SRHR di India dengan mengenal pasti kebimbangan golongan muda. Selepas pelaksanaan projek, Yayasan YP berhasrat untuk mengekalkan chatbot. 

Yayasan YP (TYPF) ialah organisasi yang diterajui belia yang memudahkan kepimpinan feminis dan berasaskan hak golongan muda dalam isu ekuiti kesihatan, keadilan jantina, hak seksualiti dan keadilan sosial.

VSO kenya logo

Inovasi: Hab Akauntabiliti Data4Youth (D4Y-AH)

Organisasi: VSO 

Negara: Kenya

Akauntabiliti sosial, atau kaedah meminta pembuat keputusan bertanggungjawab terhadap masalah nasional dan sub-nasional melalui penglibatan sivik, semakin digunakan oleh pengamal dalam sektor kesihatan. Walaupun semakin popular, populasi utama seperti belia, komuniti LGBTQ+ dan orang kurang upaya cenderung untuk dikecualikan dalam pendekatan ini. Ramai belia pertubuhan bukan kerajaan mula menyokong perancangan keluarga dan perkhidmatan kesihatan reproduktif menggunakan akauntabiliti sosial, tetapi tidak berjaya kerana kekurangan platform perkongsian data dan penyelesaian digital yang kompleks yang tidak dapat ditingkatkan. Hab Akauntabiliti Data4Youth (D4Y-AH) ialah alat digital yang bertujuan untuk menyelesaikan isu ini melalui penyampaian akauntabiliti sosial yang diterajui belia untuk kesihatan dan hak seksual dan reproduktif (SRHR). Papan pemuka terdiri daripada: 1) alat data yang boleh digunakan oleh belia untuk memetakan isu SRHR dan menghubungkannya dengan rangka kerja dasar sedia ada, 2) apl Android yang mengumpul data SRHR daripada klinik tempatan di Kenya, dan 3) alat data yang belia boleh digunakan untuk menganalisis data SRHR seluruh negara. Hab itu akan dikuasakan oleh golongan muda, dengan harapan dapat menghubungkan isu SRHR yang tepat pada masanya kepada aktor utama, organisasi masyarakat sivil dan institusi kerajaan.

VSO ialah organisasi yang berusaha untuk meningkatkan akses dan penyampaian perkhidmatan FP/RH, dengan tumpuan khusus kepada belia, orang kurang upaya dan wanita yang tinggal di komuniti luar bandar.

Temui Separuh Akhir

Education As A Vaccine logo

Inovasi: Apl Frisky untuk Maklumat dan Data Penilaian Risiko Seksual Tersuai

Organisasi: Pendidikan sebagai Vaksin

Negara: Nigeria

 Ramai remaja dan belia di Nigeria aktif secara seksual dan memerlukan akses kepada maklumat dan perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif (SRH) yang tepat untuk mengelakkan tingkah laku berisiko dan melindungi kesihatan dan kesejahteraan mereka. Pihak berkepentingan SRH pula memerlukan maklumat berasaskan bukti untuk memastikan mereka mereka bentuk dan melaksanakan intervensi yang berkaitan yang menangani tingkah laku pengambilan risiko sebenar belia, tetapi mereka kini kekurangan data jenis ini. Apl Frisky menyelesaikan kedua-dua masalah. Pada masa ini dimuat turun oleh lebih 3,000 belia berumur 15-29 tahun, aplikasi Frisky membolehkan golongan muda menilai risiko kesihatan seksual mereka dengan menerima maklumat yang disesuaikan berdasarkan jawapan mereka kepada satu siri soalan dan memautkannya kepada kaunselor belia terlatih untuk mendapatkan maklumat tambahan. Education as a Vaccine sedang mencari pembiayaan untuk meningkatkan kesedaran tentang aplikasi di kampus kolej sambil menganalisis data pengambilan risiko seksual daripada aplikasi dan mensintesiskannya untuk pengurus program dan pembuat keputusan untuk memaklumkan perkembangan intervensi program. Melalui peningkatan skala Frisky, maklumat yang tepat akan diletakkan ke tangan golongan muda untuk menghapuskan mitos SRH dan salah tanggapan serta program boleh direka berdasarkan keperluan belia.

 Pendidikan sebagai Vaksin ialah sebuah organisasi yang diterajui wanita, berfokuskan belia yang berusaha untuk memajukan kesihatan dan hak remaja dan golongan muda melalui teknologi.

Mic graphic

Inovasi: Pakatan Belia Juara Ilmu untuk Berkongsi Cerita FP/RH mereka

Organisasi: Akademi Artivisme

Negara: Pakistan

Akses kepada maklumat perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH) dalam kalangan belia merupakan satu cabaran di Pakistan kerana pantang larang budaya. Cabaran ini menjadi lebih ketara selepas banjir Jun 2022, dengan anggaran 1.6 juta kanak-kanak perempuan dan wanita dalam umur reproduktif memerlukan perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif segera. Akademi Artivisme bercadang untuk mengubah cara program FP/RH berkongsi pengetahuan untuk remaja dan belia yang terjejas akibat banjir di Pakistan dengan menubuhkan Persatuan Belia Nasional Juara Pengetahuan aktivis belia SRH yang pelbagai yang akan membangunkan sumber yang menarik dan kreatif, termasuk buku komik, animasi. video, dan permainan interaktif, untuk berkongsi cerita tentang cabaran dan penyelesaian mereka. Juara belia juga akan berkongsi kisah mereka berkaitan kebersihan haid, perkhidmatan kesihatan mesra belia, keganasan berasaskan jantina dan topik FP/RH lain dengan golongan muda lain melalui sesi bercerita interaktif. Melalui pendekatan perkongsian pengetahuan yang diterajui oleh belia ini, Akademi Artivisme bertujuan memperkasakan golongan muda untuk membuat keputusan yang termaklum tentang kesihatan dan kesejahteraan mereka serta menghubungkan mereka dengan sumber yang berkaitan.

Akademi Artivisme adalah perusahaan sosial di Pakistan yang menggunakan seni untuk menggalakkan kesedaran, perubahan sosial, persekitaran yang diperkukuh dan sistem kesihatan, dan penglibatan belia yang bermakna.

Talent Youth Association Ethiopia logo

Inovasi: Platform Perkongsian Pengetahuan Inklusif untuk Tenaga Kerja AYSRH

Organisasi: Persatuan Belia Bakat

Negara: Ethiopia

Walaupun Ethiopia mempunyai populasi belia kedua terbesar di Afrika, ramai daripada golongan muda ini masih mengalami halangan kepada perkhidmatan kesihatan, terutamanya apabila ia berkaitan dengan akses kontraseptif. Sebahagian besar daripada perbezaan ini adalah disebabkan oleh pengurangan dalam pembiayaan untuk program perancangan keluarga di negara ini, dan ketiadaan data kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan belia (AYSRH) untuk pegawai kerajaan. Persatuan Belia Bakat berusaha untuk memerangi isu ini dengan membangunkan helaian fakta mengenai AYSRH dan FP dalam bahasa Amharic menggunakan data daripada Kementerian Kesihatan dan Institut Guttmacher. Inovasi mereka juga termasuk menganjurkan forum perbincangan peringkat tinggi dengan wakil belia, lelaki, wanita, dan belia kurang upaya, daripada organisasi yang berbeza untuk membincangkan data ini, dan berusaha untuk menyelesaikan isu AYSRH. Forum ini akan menunjukkan kepentingan perbincangan tetap antara golongan muda, pelaksana program dan pembuat keputusan, dengan niat untuk mewujudkan perbincangan meja bulat suku tahunan antara ahli jawatankuasa kerajaan, pengamal AYSRH/FP, dan golongan muda untuk berkongsi data, penyelidikan dan pembelajaran daripada pelaksanaan program.

Persatuan Belia Bakat ialah organisasi yang diterajui belia yang memperkasakan dan menggalakkan akses kepada kesihatan seksual dan reproduktif, perancangan keluarga, advokasi dan penyertaan belia yang bermakna di Ethiopia.

Garis Panduan dan Soalan Lazim

Untuk maklumat tambahan mengenai tema musim ini dan maklumat mengenai pemilihan pertandingan dan proses penganugerahan, sila lihat dokumen yang disenaraikan di bawah.

Lihat Musim Lalu

The Pitch: Funding Knowledge Champions in Family Planning

The Pitch Musim 2

Finalis Musim 2 kami termasuk Projet Jeune Leader (Madagascar), Save the Children Kenya, Strong Enough Girls Empowerment Initiative (Nigeria dan Niger), Persatuan Belia Buta Nepal dan Yayasan Penduduk India.

Ingin membaca tentang inovasi kemenangan mereka? Lawati Halaman pendaratan musim 2.

The Pitch: Funding Knowledge Champions in Family Planning

The Pitch Musim 1

Finalis Musim 1 kami termasuk Inisiatif Stand With A Girl (Nigeria), White Ribbon Alliance for Safe Motherhood (Malawi), Safe Delivery Safe Mother (Pakistan) dan Jhpiego India.

Ingin membaca tentang inovasi kemenangan mereka? Lawati Halaman pendaratan musim 1.

42.5K views
Share via
Copy link
Dikuasai oleh Snap Sosial