Taip untuk mencari

Respons Vaksinasi COVID-19 & Pengurusan Pengetahuan

Respons Vaksinasi COVID-19 & Pengurusan Pengetahuan

Biro Kesihatan Global USAID menganugerahkan Knowledge SUCCESS dengan pembiayaan untuk menyediakan bantuan teknikal kepada tindak balas vaksin COVID-19 dalam bentuk pengurusan pengetahuan (KM), sintesis dan perkongsian.

Semasa pandemik COVID-19 berkembang, mengurus tindak balas adalah satu usaha yang kompleks yang memerlukan perkongsian pengetahuan, penyelarasan dan pembelajaran berterusan di kalangan pihak berkepentingan. Biro Kesihatan Global USAID Pasukan Tindak Balas COVID-19 berusaha untuk bertindak balas secara proaktif kepada keperluan global untuk pengaturcaraan kecemasan COVID-19 melalui penyelarasan silang, pembelajaran dan penambahbaikan berterusan serta pertukaran pengetahuan.

Sebagai tindak balas kepada pandemik COVID-19, KM mesti praktikal, boleh disesuaikan dan mampan dalam pelbagai konteks kepada kakitangan, Misi, program dan rakan kongsi pelaksana USAID, dan mesti sejajar dengan komitmen USAID terhadap kerjasama, pembelajaran dan penyesuaian (CLA). ). Oleh itu, Knowledge SUCCESS merancang pelbagai aktiviti yang akan memudahkan pertukaran dan perkongsian pengetahuan di kalangan pemegang kepentingan utama dalam program tindak balas vaksin dan vaksin COVID-19, mendokumenkan pelajaran yang dipelajari, dan menyediakan peluang pembelajaran untuk rakan kongsi pelaksana untuk meningkatkan usaha tindak balas mereka dan bersedia untuk masa hadapan. kecemasan kesihatan.

Khususnya, Knowledge SUCCESS akan:

  • Dokumentasikan landskap vaksin COVID-19 semasa dan sebarkan penemuan
  • Susun sumber dan sintesis pengetahuan yang berkaitan dengan tindak balas vaksin COVID-19 dan pengaturcaraan yang berkaitan
  • Menyokong pertukaran pengetahuan dalam kalangan rakan kongsi pelaksana vaksin COVID-19, dan
  • Terbitkan pelajaran vaksin COVID-19 dan penyesuaian program

Knowledge SUCCESS akan bekerjasama rapat dengan rakan kongsi pelaksana vaksin COVID-19 dan pihak berkepentingan lain.

Dengan aktiviti ini, Knowledge SUCCESS dan USAID membayangkan masa depan di mana sistem kesihatan berdaya tahan dan bersedia, dan kecemasan kesihatan global seterusnya memberi impak yang lebih kecil terhadap sistem kesihatan, negara dan komuniti, dan dengan itu mengurangkan nyawa yang terkorban.

Baca Catatan Blog Berkaitan dengan Respons Vaksinasi COVID-19 & Pengurusan Pengetahuan

Health worker in Madagascar administers U.S. donated vaccines to people most at risk of COVID-19. Photo by USAID/Madagascar. Courtesy of flickr.

Maklumat perhubungan

Untuk maklumat lanjut tentang skop kerja ini, sila hubungi:

Anne Ballard Sara, MPH

Anne Ballard Sara

Anne ialah Pegawai Program Kanan di Pusat Program Komunikasi (CCP) Johns Hopkins dan berkhidmat sebagai Peneraju Teknikal Pengurusan Pengetahuan untuk skop kerja ini.

E-mel Anne

Erica Nybro

Erica ialah Penasihat Komunikasi Strategik Kanan di Pusat Program Komunikasi (CCP) Johns Hopkins dan berkhidmat sebagai Peneraju Teknikal COVID-19 untuk skop kerja ini.

E-mel Erica
1.5K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial