Taip untuk mencari

Kesihatan Global: Jurnal Sains dan Amalan

Kesihatan Global: Jurnal Sains dan Amalan (GHSP).

Kesihatan Global: Sains dan Amalan (GHSP) ialah jurnal dalam talian tanpa bayaran, akses terbuka, semakan rakan sebaya bertujuan untuk menjadi sumber untuk profesional kesihatan awam yang mereka bentuk, melaksana, mengurus, menilai dan sebaliknya menyokong program kesihatan di negara berpendapatan rendah dan sederhana. GHSP diterbitkan oleh Knowledge SUCCESS dan diketuai oleh pasukan dan lembaga editorial bebas.

GHSP mengisi jurang penting dalam kesusasteraan ilmiah untuk bukti dan pengalaman daripada program kesihatan global yang dilaksanakan di bawah keadaan dunia sebenar, dengan khusus tentang "bagaimana" pelaksanaan—pelajaran dan perincian yang sering terkubur dalam kesusasteraan kelabu atau tidak didokumenkan sama sekali. GHSP merangkumi artikel mengenai semua topik kesihatan global, termasuk tetapi tidak terhad kepada perancangan keluarga, kesihatan reproduktif, kesihatan ibu dan anak, air dan sanitasi, pemakanan serta penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Jurnal ini merangkumi pendekatan antara disiplin dan merangkumi pelbagai isu silang seperti jantina, peningkatan kualiti, logistik dan pengurusan rantaian bekalan. GHSP diterbitkan 6 kali setahun. Jurnal ini menerbitkan pelbagai jenis artikel, termasuk penyelidikan asal, laporan tindakan lapangan, kajian kes program, pandangan dan ulasan yang menyatukan pengetahuan mengenai topik tertentu. Kepelbagaian ini membolehkan jurnal menjadi fleksibel dan termasuk artikel yang mungkin menampilkan metodologi penilaian yang kurang formal tetapi pembelajaran pengalaman yang penting.

Baca Catatan Blog Berkaitan Kesihatan Global: Jurnal Sains dan Amalan (GHSP).

West Africa Village Women | USAID and the Global Shea Alliance partner to connect West Africa village women to the global marketplace | Photo: Douglas Gritzmacher/USAID
Adult literacy students | USAID has supported educational programs to assist in educating adult men and women | Credit: J. Neves/USAID
Background graphic for the GHTechX conference with global health-related icons such as a globe, a scatter plot, a coronavirus, a group of people, and a magnifying glass
Photo by CDC at Unsplash.
mikrofon A community health worker during a home visit in Mbale, Uganda providing family planning services and options to women in the community.
garis masa A woman in Senegal who participated in a community empowerment program with her children near her home. 2014, Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment
garis masa
aplikasi_sentuh