Taip untuk mencari

Kesihatan Global: Jurnal Sains dan Amalan

Kesihatan Global: Jurnal Sains dan Amalan (GHSP).

Kesihatan Global: Sains dan Amalan (GHSP) ialah jurnal dalam talian tanpa bayaran, akses terbuka, semakan rakan sebaya bertujuan untuk menjadi sumber untuk profesional kesihatan awam yang mereka bentuk, melaksana, mengurus, menilai dan sebaliknya menyokong program kesihatan di negara berpendapatan rendah dan sederhana. GHSP diterbitkan oleh Knowledge SUCCESS dan diketuai oleh pasukan dan lembaga editorial bebas.

GHSP mengisi jurang penting dalam kesusasteraan ilmiah untuk bukti dan pengalaman daripada program kesihatan global yang dilaksanakan di bawah keadaan dunia sebenar, dengan khusus tentang "bagaimana" pelaksanaan—pelajaran dan perincian yang sering terkubur dalam kesusasteraan kelabu atau tidak didokumenkan sama sekali. GHSP merangkumi artikel mengenai semua topik kesihatan global, termasuk tetapi tidak terhad kepada perancangan keluarga, kesihatan reproduktif, kesihatan ibu dan anak, air dan sanitasi, pemakanan serta penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Jurnal ini merangkumi pendekatan antara disiplin dan merangkumi pelbagai isu silang seperti jantina, peningkatan kualiti, logistik dan pengurusan rantaian bekalan. GHSP diterbitkan 6 kali setahun. Jurnal ini menerbitkan pelbagai jenis artikel, termasuk penyelidikan asal, laporan tindakan lapangan, kajian kes program, pandangan dan ulasan yang menyatukan pengetahuan mengenai topik tertentu. Kepelbagaian ini membolehkan jurnal menjadi fleksibel dan termasuk artikel yang mungkin menampilkan metodologi penilaian yang kurang formal tetapi pembelajaran pengalaman yang penting.

Baca Catatan Blog Berkaitan Kesihatan Global: Jurnal Sains dan Amalan (GHSP).

6.2K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial